ข้าราชการและพนักราชการกองแผนงานและวิชาการ แสดงความยินดี ท่านรองปลัด วราวุธ ชูธรรมทัต

22 ต.ค. 62 เจ้าหน้าที่กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร แสดงความยินดีกับท่านรองปลัด วราวุธ ชูธรรมธัช