ข่าวกิจกรรม สอพ.

มาทำความรู้จัก “หนอนกระทู้ fall armyworm ศัตรูพืชตัวร้าย” กันเถอะ

สร้างการรับรู้และป้องกันกำจัดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) ในข้าวโพด

การเก็บและจำแนกตัวอย่างแมลงจำพวกปากดูด ศัตรูสำคัญของพืชนำเข้าและส่งออก

การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดเข้ามาของโรคตายพรายกล้วย สายพันธุ์ TR4 ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทย

การสร้างการรับรู้และป้องกันกำจัดการระบาดของหนอนกระทู้ fall armyworm ในข้าวโพด

จัดการฝึกอบรมฯ เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชในไม้ผล

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ไรศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด” ครั้งที่ 4

การสร้างการรับรู้และป้องกันกำจัดการระบาดของหนอนกระทู้ fall armyworm ในข้าวโพด

ต้อนรับคณะนักวิชาการจาก ประเทศจีนเข้าเยี่ยมชมและดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์แมลง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร