ข่าวกิจกรรม สอพ.

การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดชนิดต่างๆ

ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง

หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ

ผอ.สอพ. พร้อมนักวิชาการสอพ. ร่วมหารือกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงในมะม่วงอบไอน้ำส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี

เรื่อง ต้องรู้เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร

ประชุมเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของศัตรูพืชกรมวิชาการเกษตร

มอบพวงมาลัยแสดงความยินดีกับ นายจำรอง ดาวเรือง และ นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

พิธีกตัญชลีดิถีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัว กรมวิชาการเกษตร

มาทำความรู้จัก “หนอนกระทู้ fall armyworm ศัตรูพืชตัวร้าย” กันเถอะ