ข่าวกิจกรรม สอพ.

การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดชนิดต่างๆ

ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง

หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ

เรื่อง ต้องรู้เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร

มาทำความรู้จัก “หนอนกระทู้ fall armyworm ศัตรูพืชตัวร้าย” กันเถอะ

ประกาศนียบัตร รางวัลดีเด่น การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise

ประกาศนียบัตร รางวัลดีเด่น ด้านการรายงานผลการผลิต/การใช้ประโยชน์ผ่านระบบฐานข้อมูลผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

เฝ้าระวัง หนอนกระทู้ fall armyworm

บรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน