ข่าวกิจกรรม สอพ.

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2563

การประชุมวิชาการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชประจำปี 2563

บทบาทนักวิจัยตรวจสอบการส่งออก

ผอ.สอพ. พร้อมด้วยคณะ ร่วมติดตามการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ศัตรูพืชรุกรานและมาตราการการจัดการ

กลไกเบื้องหลัง ตั๊กแตน ระบาด

2 ตั๊กแตนประสานเสียงไม่เสี่ยงเข้าไทย ตอกย้ำสภาพอากาศไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์

“ตั๊กแตนทะเลทราย” โอกาสเข้าไทยน้อยมาก ส่วนที่ระบาดในลาวคือ “ตั๊กแตนไผ่”

นางเสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ พร้อมนักวิชาการ สอพ. ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในมะพร้าว