ข่าวกิจกรรม สอพ.

ผอ.สอพ. เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผอ.สอพ. เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวง

ผอ.สอพ. เป็นประธาน การประชุม เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พริก มะเขือ มะเขือเทศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมข้าราชการ สพอ.เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดชนิดต่างๆ

ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง

หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ

ผอ.สอพ. พร้อมนักวิชาการสอพ. ร่วมหารือกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงในมะม่วงอบไอน้ำส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี

เรื่อง ต้องรู้เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร