กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562

กรมวิชาการเกษตร

>>Click เพื่อดาวน์โหลด<<

 

คู่มือแนะนำการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

edoc cover

 
PDF


   

ที่ตั้ง :กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
             เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 
ติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail ดังนี้
  เบอร์โทรศัพท์  : 0 2940 6362-3
เบอร์โทรสาร  : 0 2940 6364
  E-mail : pprdd2015@gmail.com


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

search

มุมความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

 IMG 20160921 212746

KM ประจำเดือนอื่นๆ

 

http://qrcode.thaiguild.com