กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
PDF


   

ที่ตั้ง :กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
             เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 
ติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail ดังนี้
  เบอร์โทรศัพท์  : 0 2940 6362-3
เบอร์โทรสาร  : 0 2940 6364
  E-mail : pprdd2015@gmail.com


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

search

มุมความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

 IMG 20160921 212746

KM ประจำเดือนอื่นๆ

 

http://qrcode.thaiguild.com