finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้90
mod_vvisit_counterเมื่อวาน325
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1464
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1255
mod_vvisit_counterเดือนนี้7094
mod_vvisit_counterเดือนก่อน4163
mod_vvisit_counterทั้งหมด173871

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๑ รายการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๑ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 1

  ซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องบดตัวอย่างปุ๋ย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน ๒๗๘,๓๓๓.๗๕ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐


ซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องบดตัวอย่างปุ๋ย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 3

  จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องบดตัวอย่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน ๒๐๓,๕๑๔ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องบดตัวอย่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ประกอบเครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในตัวอย่าง โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน ๑๔๙,๘๐๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ประกอบเครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในตัวอย่าง โดยวิธีตกลงราคา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๒๒๑,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตเขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๙ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตเขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๒๐๙,๑๖๐ บาท ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 16

  ขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสาร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสาร กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ วงเงิน ๔๙๘,๓๒๔.๖๘ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  ขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือและแบบบันทึกการตรวจประเมิน วงเงิน ๕๗๗,๒๐๐ บาท กองพัฒนารับบรับรองมาตรฐานพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือและแบบบันทึกการตรวจประเมิน กองพัฒนารับบรับรองมาตรฐานพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  ซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ วงเงิน ๒๔๘,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร