finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้108
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1191
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้2978
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209829

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างจัดนิทรรศการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 


จ้างจัดนิทรรศการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี ๒๕๖๐ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการการเกษตร รายละเอียด 3

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๔๔๒,๒๒๐.๓๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ราายการรถโดจสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ราคาคันละ ๑๒๑,๔๐๐๐ บาท กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ราายการรถโดจสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ฯ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  ไม้ดอกไม้ประดับ วงเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  จ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ฉบับ วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ฉบับ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6

  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๘,๕๕๖,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันทาี่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 10

  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๓๗๘,๐๙๕.๒๐ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6

  จ้างเหมาบริการขนย้ายต้นกล้า ปาล์มน้ำมันขนาดถุง ๑๒x๓๔ นิ้ว วงเงิน ๑๓๒,๙๖๘ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการขนย้ายต้นกล้า ปาล์มน้ำมันขนาดถุง ๑๒x๓๔ นิ้ว ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  จ้างเหมาบริการงานตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน วงเงิน ๑๑๗,๒๖๕ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการงานตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 3

  สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๕๙๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร