finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้115
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1198
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้2985
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209836

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ Hits


 กองการยาง กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ขายทอดตลาดน้ำมันสนใช้แล้ว จำนวน ๕๕ ถัง ผู้สนใจติดต่อขอรับประกาศ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๕๗๙-๑๕๗๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคา ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยกำหนดดูน้ำมันสนใช้แล้ว ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

ขายทอดตลาดน้ำมันสนใช้แล้ว จำนวน ๕๕ ถัง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 271

  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doa.go.th หรือ www.grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเเลขโทรศัพท์ ๐๗๗๒๕๙-๑๔๖, ๐-๗๗ ๒๕๙๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 179

  ตามที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฎิบัติการ จำนวน ๓ รายการ ตามประกาศสำนักวิจัย เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฎิบัติการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 126

  สอบราคาจ้างเหมาการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doa.go.th หรือ www.grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๑๔๑๒๑-๕ ต่อ ๗๐๕ ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาจ้างเหมาการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 383

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doa.go.th หรือ www.grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเเลขโทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๖๓๖๒ ต่อ ๑๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 154

  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doa.go.th หรือ www.grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๑๔๑๒๑-๕ ต่อ ๗๐๕ ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 220

  ตามที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศประกาศ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ตามประกาศ ศูนย์จัยพืชไร่ขอนแก่น เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 141

  ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ กรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีพิเศษ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 156

  ประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doa.go.th หรือ www.grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเเลขโทรศัพท์ ๐๒๕๗๙-๒๗๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 199

  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการโครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเซียแฟซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ วงเงิน ๔๙,๘๘๑,๘๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doa.go.th หรือ www.grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๘๔-๕ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการโครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเซียแฟซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 355


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร