finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterเมื่อวาน230
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้24
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1834
mod_vvisit_counterเดือนนี้6970
mod_vvisit_counterเดือนก่อน13554
mod_vvisit_counterทั้งหมด297989

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ Hits


  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๙,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 20

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๙,๗๔๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  ตามประกาศ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๙,๕๗๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 19

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้่ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างบางตัว ของรถยนต์ทะเบียน ข-๑๙๗๒ จบ. จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๕,๖๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้่ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างบางตัว ของรถยนต์ทะเบียน ข-๑๙๗๒ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์ ทะเบียน กต-๒๔๘๐ จบ. จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๕,๓๓๗.๑๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์ ทะเบียน กต-๒๔๘๐ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 20

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔๔ กระสอบ วงเงิน ๓๙,๑๖๐ บาท โดยวิธีเฉพะาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพะาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๕๕,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๑๖ ตัน วงเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างซอมแซมระบบตู้สาขา จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๕,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซอมแซมระบบตู้สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  ตามประกาศ ศูนย์ควบคุมยางสงขลา กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๙,๔๗๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร