finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้206
mod_vvisit_counterเมื่อวาน356
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2216
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน2027
mod_vvisit_counterเดือนนี้4894
mod_vvisit_counterเดือนก่อน9635
mod_vvisit_counterทั้งหมด244823

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ Hits


  ตามประกาศ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๙,๕๗๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้่ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างบางตัว ของรถยนต์ทะเบียน ข-๑๙๗๒ จบ. จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๕,๖๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้่ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างบางตัว ของรถยนต์ทะเบียน ข-๑๙๗๒ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์ ทะเบียน กต-๒๔๘๐ จบ. จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๕,๓๓๗.๑๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์ ทะเบียน กต-๒๔๘๐ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔๔ กระสอบ วงเงิน ๓๙,๑๖๐ บาท โดยวิธีเฉพะาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพะาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๕๕,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๑๖ ตัน วงเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างซอมแซมระบบตู้สาขา จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๕,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซอมแซมระบบตู้สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ตามประกาศ ศูนย์ควบคุมยางสงขลา กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๙,๔๗๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 3

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อสารเคมี จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๓๐,๘๑๖ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน ๕ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อสารเคมีและวัสดุ จำนวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๒๙,๐๑๘.๔๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีและวัสดุ จำนวน ๑๘ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร