finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้105
mod_vvisit_counterเมื่อวาน219
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1620
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน2401
mod_vvisit_counterเดือนนี้8758
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8933
mod_vvisit_counterทั้งหมด239052

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ Hits


  ตามประกาศ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง เหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค ๗๕๐๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพะาเจะจง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค ๗๕๐๖ โดยวิธีเฉพะาเจะจง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 3

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ ทะเบียน กษ-๒๕๘๔ ชม. จำนวน ๓ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ ทะเบียน กษ-๒๕๘๔ ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  ตามประกาศ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ตามประกาศ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ทะเบียน ๖ฝ-๘๐๖๘ กทม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ทะเบียน ๖ฝ-๘๐๖๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ตามประกาศ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างถ่ายเอกสารประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ตามประกาศ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุงานงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  ตามประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างพิมพ์และออกแบบ Backdrop เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี AR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว


ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์และออกแบบ Backdrop เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี AR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร