finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวาน487
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2035
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน5016
mod_vvisit_counterเดือนนี้10034
mod_vvisit_counterเดือนก่อน9559
mod_vvisit_counterทั้งหมด287499

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ Hits


  ตามประกาศ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  ตามประกาศ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเหมาบริการรถยนต์ ๑๒ ที่นั่ง เพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ ๑๒ ที่นั่ง เพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ จำนวน ๒ ระบบ โดยเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ โดยเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ ทะเบียน ชว-๕๗๖๐ ชม. จำนวน ๒ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ตามประกาศ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  ตามประกาศ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม ๔๙๕๒ พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม ๔๙๕๒ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ตามประกาศ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง เหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค ๗๕๐๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพะาเจะจง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค ๗๕๐๖ โดยวิธีเฉพะาเจะจง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร