finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้117
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1200
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้2987
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209838

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๐ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7

  ซื้อแก๊สวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๐๐,๖๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อแก๊สวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  โครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW และโครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบเพื่อรองรับ Single form สำหรับการยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพยาง จำนวน ๒ ระบบ วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


โครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW และโครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบเพื่อรองรับ Single form สำหรับการยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพยาง จำนวน ๒ ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ  วงเงิน ๑๘,๕๕๖,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 20

  ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ (ต่อเนื่อง) วงเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท กองแผนงานและวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ (ต่อเนื่อง) กองแผนงานและวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7

  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๑,๕๙๑,๓๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  จ้างพิมพ์หนังสือวารสารวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ฉบับ วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างพิมพ์หนังสือวารสารวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ฉบับ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุการเกษตร วงเงิน ๒๑๗,๕๐๐ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุการเกษตร ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๒,๙๖๐,๘๐๐ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐


ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๑,๘๒๒,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐


ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 26


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร