finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้62
mod_vvisit_counterเมื่อวาน184
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1091
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1670
mod_vvisit_counterเดือนนี้6531
mod_vvisit_counterเดือนก่อน13554
mod_vvisit_counterทั้งหมด297550

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ Hits


  ตามประกาศ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  ตามประกาศ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  ตามประกาศ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตทีี ๖ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเหมารถแบคโฮเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง รายละเอียด 15

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจะง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจะง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร