finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้207
mod_vvisit_counterเมื่อวาน198
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1728
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1739
mod_vvisit_counterเดือนนี้4774
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด226135

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ Hits


  กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ โดยวิธีตกลงราคา จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารต้นแบบการผลิตปุ่ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ โดยวิธีตกลงราคา

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอืนทรีย์แบบเติมอากาศ โดยวิธีตกลงราคา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 56

  ตามประกาศ  กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  กรมวิชาการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 150

  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๕ รายการ ศูนย์ขยายพันธ์ุเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doa.go.th หรือ www.grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเเลขโทรศัพท์ ๐๓๖-๔๙๙๑๘๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 56

  ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง กรมวิชาการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doa.go.th หรือ www.grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๒๐-๙๗๖๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษรลำปาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 72

  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๕ รายการ ศูนย์ขยายพันธ์ุเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอ ในวันที่  ถึงวันที่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doa.go.th หรือ www.grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเเลขโทรศัพท์ ๐๓๖-๔๙๙๑๘๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ขยายพันธ์ รายละเอียด 94

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ในการประกวดราคาจัดซื้อวิทยาสาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 121

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doa.go.th หรือ www.grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๙-๗๑๓๔  ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 146

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doa.go.th หรือ www.grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๔๑๒๑-๕ ต่อ ๔๐๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 132

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 67

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี กรมวิชาการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 61


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร