finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้787
mod_vvisit_counterเมื่อวาน249
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2320
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน4843
mod_vvisit_counterเดือนนี้9490
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8797
mod_vvisit_counterทั้งหมด258216

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ Hits


  ตามประกาศ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 4

  ตามประกาศ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 4

  ตามประกาศ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตทีี ๖ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเหมารถแบคโฮเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง รายละเอียด 8

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจะง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจะง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร