finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้78
mod_vvisit_counterเมื่อวาน408
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้486
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1442
mod_vvisit_counterเดือนนี้8130
mod_vvisit_counterเดือนก่อน19180
mod_vvisit_counterทั้งหมด276036

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ Hits


  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัมนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑๗ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 23

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตพัทลุง กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตพัทลุง กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างทำแผ่นป้ายชั่วคราว (Roll up) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างทำป้ายแผ่นชั่วคราว (Roll up) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 20

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ตามประกาศ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชากรเกษตร รายละเอียด 13

  ตามประกาศ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุปลูก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปลูก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างพิมพ์และเข้าเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์และเข้าเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อสารเคมี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร