finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้200
mod_vvisit_counterเมื่อวาน356
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2210
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน2027
mod_vvisit_counterเดือนนี้4888
mod_vvisit_counterเดือนก่อน9635
mod_vvisit_counterทั้งหมด244817

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๓ รายการ วงเงิน ๒๐๕,๗๐๐ บาท กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๓ รายการ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๒๐๙,๙๘๗.๕๐ บาท กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑


ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๙ รายการ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า (เมน) วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า (เมน) สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  จ้างบริการ Service Contract สำหรับเครื่อง LC-HMRS และ LC-MS/MS วงเงิน ๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างบริการ Service Contract สำหรับเครื่อง LC-HMRS และ LC-MS/MS กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 20

  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ วงเงิน ๔๖๔,๑๕๐ บาท กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม รายละเอียด 16

  จ้างเหมาคนงานบรรจุเมล็ดพันธุ์ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างเหมาคนงานบรรจุเมล็ดพันธุ์ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 19

  ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑๙๐,๒๕๖.๗๐ บาท กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑


ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 31

  ซื้อสาร PPM (Plant Preservative mixture) วงเงิน ๑๔๔,๔๕๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อสาร PPM (Plant Preservative mixture) สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 23

  จ้างเหมาทำโรลอัพ ขนาด ๘๕ x ๒๐๐ ซม. จำนวน ๔๐ แผ่น จ้างเหมาทำปกสมุดผ้าไหมเทียนสีม่วง ขนาด A4 พร้อมปกหน้า - หลัง ติดโลโก้กรมวิชาการเกษตร จำนวน ๑๒ อัน และจ้างเหมาทำปกสมุดผ้าไหมเทียนสีม่วง ขนาด A4 แผ่นเดียว จำนวน ๒๔ อัน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๔๐,๙๑๕ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างเหมาทำโรลอัพ ขนาด ๘๕ x ๒๐๐ ซม. จำนวน ๔๐ แผ่น จ้างเหมาทำปกสมุดผ้าไหมเทียนสีม่วง ขนาด A4 พร้อมปกหน้า - หลัง ติดโลโก้กรมวิชาการเกษตร จำนวน ๑๒ อัน และจ้างเหมาทำปกสมุดผ้าไหมเทียนสีม่วง ขนาด A4 แผ่นเดียว จำนวน ๒๔ อัน จำนวน ๓ รายการ สวพ.๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 21

  สารปรับปรุงดิน จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๙๘,๓๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑


สารปรับปรุงดิน จำนวน ๒ รายการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 27


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร