finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้127
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1210
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้2997
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209848

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  เครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๘๐,๓๐๐ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐


เครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  ชุดเครื่องสกัดไขมันแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๐๘๖,๕๐๐ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐


ชุดเครื่องสกัดไขมันแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  ตู้อบลมร้อน จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๓๘๙,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐


ตู้อบลมร้อน จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  ตู้ดูดควัน จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๓๔๘,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร


ตู้ดูดควัน จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  ไมโครปิเปต จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐


ไมโครปิเปต จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ขออนุมัติซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด ๒ ตา วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐


ขออนุมัติซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด ๒ ตา สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๑๓,๔๗๑,๕๐๐ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ รายการ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 35

  สอบราคาซื้อฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๕๙๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐


สอบราคาซื้อฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๙๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีคัดเลือก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐


ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 23

  จ้างพิมพ์หนังสือกสิกร วงเงิน ๑,๙๐๕,๔๕๖ บาท กลุ่มประชาสัมพันธุ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

จ้างพิมพ์หนังสือกสิกร กลุ่มประชาสัมพันธุ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 29


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร