finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้133
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1216
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้3003
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209854

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างจัดนิทรรรศการ "ด้วยใจรักภักดีพระภูมินทร์ กษัตริย์เกษตร" กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐


จ้างจัดนิทรรรศการ "ด้วยใจรักภักดีพระภูมินทร์ กษัตริย์เกษตร" กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  จ้างผลิตรายการโทรทัศน์ "ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร" วงเงิน ๗,๙๒๐,๐๐๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธุ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐


จ้างผลิตรายการโทรทัศน์ "ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร" กลุ่มประชาสัมพันธุ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 40

  สอบราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘๒๑,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราชการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐


สอบราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราชการ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๒๙๘,๕๓๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 31

  การทดสอบการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชกะหล่ำปลีแทนการใช้สารเคมี วงเงิน ๑๗๐,๑๓๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


การทดสอบการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชกะหล่ำปลีแทนการใช้สารเคมี สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๗,๐๘๘,๙๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๐


ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๗ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 71

  ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน ๒๕ รายการ วงเงิน ๓๐๒,๖๑๗.๔๐ บาท กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๐


ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน ๒๕ รายการ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 42

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วงเงิน ๙๓๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๐


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒,๓๘๗,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 30

  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๘๖๙,๕๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๐


ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 32


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร