finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้130
mod_vvisit_counterเมื่อวาน254
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้975
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1670
mod_vvisit_counterเดือนนี้6415
mod_vvisit_counterเดือนก่อน13554
mod_vvisit_counterทั้งหมด297434

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  สารเคมี จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑๗๔,๑๕๔ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑


สารเคมี จำนวน ๖ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 69

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๓๙๘,๓๘๒.๔๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 59

  ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖๐ รายการ วงเงิน ๑๒๒,๙๐๓.๔๑ บาท กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 


ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖๐ รายการ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 48

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนน ๒๐ รายการ วงเงิน ๑๗๒,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 54

  ซื้อวัสดุการเกษตร วงเงิน ๑๗๘,๕๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 59

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๑๔,๐๔๗.๐๘ บาท สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๒ รายการ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 37

  จ้างจัดนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างจัดนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 53

  วัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๘๓๗/๒๕๔๖ ลว. ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วงเงิน ๓๓๑,๕๙๓ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

วัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๘๓๗/๒๕๔๖ ลว. ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 45

  ซื้อเครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ วงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อเครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 45

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔๔ รายการ วงเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔๔ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 43


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร