finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้164
mod_vvisit_counterเมื่อวาน164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1487
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1739
mod_vvisit_counterเดือนนี้4533
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด225894

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๑๑๒,๖๑๓ บาท กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 25

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๓๔๓,๖๔๑.๒๐ บาท กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ วงเงิน ๑๒๑,๗๕๕.๓๐ บาท กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม รายละเอียด 17

  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ๊ ฯ วงเงิน ๒,๔๒๘,๐๐๐ บาท กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ๊ ฯ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  ซื้อกระดาษ A4 จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๐๑,๘๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อกระดาษ A4 จำนวน ๒ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๕๙๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๘๒๑,๒๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 20

  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 30

  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๗,๓๑๘,๙๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 33

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓๘๑,๘๘๓ บาท กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร