finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้198
mod_vvisit_counterเมื่อวาน356
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2208
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน2027
mod_vvisit_counterเดือนนี้4886
mod_vvisit_counterเดือนก่อน9635
mod_vvisit_counterทั้งหมด244815

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จัดซื้อวัสดุก่สอร้าง จำนวน ๑๕ รายการ วงเงิน ๑๕๘,๑๕๐ บาท ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

จัดซื้อวัสดุก่สอร้าง จำนวน ๑๕ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  ซื้อวัสดุการเกษตร วงเงิน ๑๐๕,๓๕๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗๓ รายการ วงเงิน ๑,๐๖๘,๖๘๕ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๑


จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗๓ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่ รายละเอียด 24

  จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ฌถ-๓๙๑๙ กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑๒๑,๗๖๖ บาท กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๑


จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ฌถ-๓๙๑๙ กรุงเทพมหานคร กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ขาวดำ รุ่น MP 6000 จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลสี ขาวดำ รุ่น MP C2004exsp จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๑


ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ขาวดำ รุ่น MP 6000 จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลสี ขาวดำ รุ่น MP C2004exsp จำนวน ๑ เครื่อง กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 20

  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ วงเงิน ๒๓๕,๙๓๙.๒๘ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 31

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๓๐๔,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๗ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 60

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑๑๓,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๘ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 32

  ซื้อสารเคมี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๒๒,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ มกราคม ๒๕๖๑ 


ซื้อสารเคมี จำนวน ๒ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 31

  สารเคมี วงเงิน ๒๖๕,๗๘๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 47


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร