finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้192
mod_vvisit_counterเมื่อวาน356
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2202
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน2027
mod_vvisit_counterเดือนนี้4880
mod_vvisit_counterเดือนก่อน9635
mod_vvisit_counterทั้งหมด244809

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ซื้อวัสดุการเกษตร (มูลไก่) วงเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุการเกษตร (มูลไก่) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 39

  จ้างเหมาเคลือบบ่อเพาะเลี้ยงไชยาโนแบคทีเรียด้วยไฟเบอร์กลาง จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๒๕๔,๑๒๕ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาเคลือบบ่อเพาะเลี้ยงไชยาโนแบคทีเรียด้วยไฟเบอร์กลาง จำนวน ๑ งาน กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 34

  สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖๔ รายการ วงเงิน ๔๙๑,๖๙๘ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖๔ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 47

  ซื้อถุงพลาสติก แบบซองซิป วงเงิน ๓๐๑,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 


ซื้อถุงพลาสติก แบบซองซิป สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 37

  จ้างเหมาทำแผ่นพับ วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาทำแผ่นพับ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 34

  ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 31

  ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี วงเงิน ๑๑๐,๖๓๙.๐๗ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 26

  สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ วงเงิน ๒๖๕,๗๘๘ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 26


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร