finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้132
mod_vvisit_counterเมื่อวาน254
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้977
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1670
mod_vvisit_counterเดือนนี้6417
mod_vvisit_counterเดือนก่อน13554
mod_vvisit_counterทั้งหมด297436

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ซื้อวัสดุการเกษตร (มูลไก่) วงเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุการเกษตร (มูลไก่) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 79

  จ้างเหมาเคลือบบ่อเพาะเลี้ยงไชยาโนแบคทีเรียด้วยไฟเบอร์กลาง จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๒๕๔,๑๒๕ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาเคลือบบ่อเพาะเลี้ยงไชยาโนแบคทีเรียด้วยไฟเบอร์กลาง จำนวน ๑ งาน กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 77

  สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖๔ รายการ วงเงิน ๔๙๑,๖๙๘ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖๔ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 85

  ซื้อถุงพลาสติก แบบซองซิป วงเงิน ๓๐๑,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 


ซื้อถุงพลาสติก แบบซองซิป สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 76

  จ้างเหมาทำแผ่นพับ วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาทำแผ่นพับ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 69

  ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 63

  ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 54

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี วงเงิน ๑๑๐,๖๓๙.๐๗ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 46

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 55

  สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ วงเงิน ๒๖๕,๗๘๘ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑ และอำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการฯ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 57


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร