finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้126
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1209
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้2996
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209847

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าต่อเนื่อง) วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าต่อเนื่อง) กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ วงเงิน ๒๓๐,๗๔๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าต่อเนื่อง) วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าต่อเนื่อง) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายข่าว "ผลิใบฯ" (ต่อเนื่อง) วงเงิน ๔๔๘,๘๐๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายข่าว "ผลิใบฯ" (ต่อเนื่อง) กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 27

  บำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ตู้ดูดวันพิษ HOOD) จำนวน ๕๑ ตู้ วงเงิน ๑๗๑,๖๒๘ บาท โดยวิธีคัดเลิอก กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยานย ๒๕๖๐


บำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ตู้ดูดวันพิษ HOOD) จำนวน ๕๑ ตู้ โดยวิธีคัดเลิอก กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  จ้างบริการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ วงเงิน ๑๑๖,๔๑๖ บาท กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างบริการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท สำนักงานเลขานุการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักงานเลขานุการ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๙๓๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  จ้างบำรุงรักษาระบบทำความเย็นและห้องเย็น (ห้อง ๕ องศาเซลเซียส และ -๑๐ องศาเซลเซียส) (ต่อเนื่อง) วงเงิน ๒๒๔,๗๐๐ บาท สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างบำรุงรักษาระบบทำความเย็นและห้องเย็น (ห้อง ๕ องศาเซลเซียส และ -๑๐ องศาเซลเซียส) (ต่อเนื่อง) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร