finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้176
mod_vvisit_counterเมื่อวาน164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1499
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1739
mod_vvisit_counterเดือนนี้4545
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด225906

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จัดซื้อครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ วงเงิน ๑๗๒,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 25

  จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ดูดควัน จำนวน ๒ ตู้ วงเงิน ๑๕๖๖๔๘ บาท กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ดูดควัน จำนวน ๒ ตู้ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี, สารเคมี) จำนวน ๑๖ รายการ วงเงิน ๓๙๘,๕๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี, สารเคมี) จำนวน ๑๖ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 32

  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วงเงิน ๘๒๑,๒๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 38

  จ้างพิมพ์แผ่นพับ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างพิมพ์แผ่นพับ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  จ้างจ้างทำโปสเตอร์และแผ่นพับ พร้อมชุดไฟสปอร์ตไลส์ส่องโปสเตอร์และป้ายด้านหน้า วงเงิน ๑๑๖,๓๐๐ บาท กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างจ้างทำโปสเตอร์และแผ่นพับ พร้อมชุดไฟสปอร์ตไลส์ส่องโปสเตอร์และป้ายด้านหน้า กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๕๕,๗๒๓ บาท  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 28

  จ้างจัดนิทรรศการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 


จ้างจัดนิทรรศการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี ๒๕๖๐ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการการเกษตร รายละเอียด 13

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๔๔๒,๒๒๐.๓๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ราายการรถโดจสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ราคาคันละ ๑๒๑,๔๐๐๐ บาท กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ราายการรถโดจสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ฯ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 19


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร