finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้179
mod_vvisit_counterเมื่อวาน164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1502
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1739
mod_vvisit_counterเดือนนี้4548
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด225909

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ไม้ดอกไม้ประดับ วงเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  จ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ฉบับ วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ฉบับ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๘,๕๕๖,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันทาี่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 24

  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๓๗๘,๐๙๕.๒๐ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 18

  จ้างเหมาบริการขนย้ายต้นกล้า ปาล์มน้ำมันขนาดถุง ๑๒x๓๔ นิ้ว วงเงิน ๑๓๒,๙๖๘ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการขนย้ายต้นกล้า ปาล์มน้ำมันขนาดถุง ๑๒x๓๔ นิ้ว ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  จ้างเหมาบริการงานตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน วงเงิน ๑๑๗,๒๖๕ บาท ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการงานตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๕๙๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๐ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 19

  ซื้อแก๊สวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๐๐,๖๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อแก๊สวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 30

  โครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW และโครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบเพื่อรองรับ Single form สำหรับการยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพยาง จำนวน ๒ ระบบ วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


โครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW และโครงการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบเพื่อรองรับ Single form สำหรับการยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพยาง จำนวน ๒ ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร