finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้132
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1215
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้3002
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209853

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑๕๐,๗๖๓ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 25

  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๗๘,๗๐๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐


จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 21

  วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑๕๕,๖๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐


วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับรูปเล่มสามตอน แบบ ๒ วงเงิน ๓๕๔,๐๐๐ บาท กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับรูปเล่มสามตอน แบบ ๒ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับคอมพิวเตอร์ชนิดต่อเนื่อง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ฉบับ (๕๐๐ กล่อง) วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับคอมพิวเตอร์ชนิดต่อเนื่อง กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 19

  ขออนุมัติจ้างทำกระเป๋าเอกสารพร้อมปักตรากรมวิชาการเกษตร ในการทำประชุมสัมมนา Year End Conference ประจำปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐


ขออนุมัติจ้างทำกระเป๋าเอกสารพร้อมปักตรากรมวิชาการเกษตร ในการทำประชุมสัมมนา Year End Conference ประจำปี ๒๕๖๐ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 30

  จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง (จ้างต่อเนื่อง) วงเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง (จ้างต่อเนื่อง) กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  จ้าง Clipping ข่าวแลพสรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์ วงเงิน ๒๙๕,๓๒๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐


จ้าง Clipping ข่าวแลพสรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  จ้างเหมาซ่อมลิฟต์ตึกสิทธิพร จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๒๕๔,๐๑๘ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาซ่อมลิฟต์ตึกสิทธิพร จำนวน ๑ งาน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์แผ่นพับ จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑๐๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์แผ่นพับ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร