finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้110
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1193
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้2980
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209831

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ด่านตรวจพืชสังขละ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด่านตรวจพืชสังขละ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร รายละเอียด 0

  ต่ออายุสมาชิกสืบค้นฐานข้อมูลศัตรูพืชของ Centre for Agriculture and Bioscience International CABI วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ต่ออายุสมาชิกสืบค้นฐานข้อมูลศัตรูพืชของ Centre for Agriculture and Bioscience International CABI กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอาักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ วงเงิน ๒๘๙,๑๒๐ บาท ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  จัดซื้อครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ วงเงิน ๑๗๒,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ดูดควัน จำนวน ๒ ตู้ วงเงิน ๑๕๖๖๔๘ บาท กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ดูดควัน จำนวน ๒ ตู้ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี, สารเคมี) จำนวน ๑๖ รายการ วงเงิน ๓๙๘,๕๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี, สารเคมี) จำนวน ๑๖ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วงเงิน ๘๒๑,๒๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  จ้างพิมพ์แผ่นพับ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างพิมพ์แผ่นพับ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 4

  จ้างจ้างทำโปสเตอร์และแผ่นพับ พร้อมชุดไฟสปอร์ตไลส์ส่องโปสเตอร์และป้ายด้านหน้า วงเงิน ๑๑๖,๓๐๐ บาท กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างจ้างทำโปสเตอร์และแผ่นพับ พร้อมชุดไฟสปอร์ตไลส์ส่องโปสเตอร์และป้ายด้านหน้า กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๕๕,๗๒๓ บาท  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 10


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร