finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้123
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1206
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้2993
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209844

งานก่อสร้าง

p7

รายการ Hits


  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยายนต์ จำนวน ๒ หลัง วงเงิน ๒๙,๘๙๑,๔๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยายนต์ จำนวน ๒ หลัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ตอกเสาเข็ม) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) และก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกสูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร (ตอกเสาเข็ม) วงเงิน ๔,๘๒๑,๑๐๐ บาท ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ตอกเสาเข็ม) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) และก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกสูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร (ตอกเสาเข็ม) ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 8

  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลังและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๙,๘๙๑,๔๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลังและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๔๐๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๓๒๖,๗๐๐บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  ประกวดราคาจ้างงานสร้างอาคารตรวจสินค้าเกษตรและงานตรวจสอบโรคและแมลงศัตรู อาคารกักกันพืช โรงกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ลานครวจพืชและวัสดุการเกษตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ ตร.ม. อาคารอเนกประสงค์/หอประชุม โรงเก็บรถยนต์ และถนนคอนกรีตเสร้มเหล็ก ยาว ๓๙๐ ม. หรืออ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕๐ ตร.ม. วงเงิน ๑๐,๓๔๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดร่าคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด่านตรวจพืชนครพนม กรมวิชาการเกษตร


ประกวดราคาจ้างงานสร้างอาคารตรวจสินค้าเกษตรและงานตรวจสอบโรคและแมลงศัตรู อาคารกักกันพืช โรงกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ลานครวจพืชและวัสดุการเกษตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ ตร.ม. ฯ ด่านตรวจพืชนครพนม กรมวิชการเกษตร รายละเอียด 2

  จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) และปรับปรุงอาคารที่ทำการ วงเงิน ๓,๔๙๙,๙๐๐ บาท ด่านตรวจพืชช่องแม็ก กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) และปรับปรุงอาคารที่ทำการ ด่านตรวจพืชช่องแม็ก กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  จ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๙๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7

  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๙,๘๙๑,๔๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๐๗๕ ศวพ. พัทลุง ๑/๑๙) จำนวน ๑ โรง วงเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๐๗๕ ศวพ. พัทลุง ๑/๑๙) จำนวน ๑ โรง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 3

  ก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาด ๒๗๒ ตร.ม. บ้านพักข้าราชการ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม บ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว ไม่ตอกเสาเข็ม โรงเก็บพัสดุ แบบตอกเสาข็ม วงเงิน ๘,๔๗๒,๒๐๐ บาท กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


ก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาด ๒๗๒ ตร.ม. บ้านพักข้าราชการ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม บ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว ไม่ตอกเสาเข็ม โรงเก็บพัสดุ แบบตอกเสาข็ม กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  จ้างเหมาก่อสร้างโรงปฎิบัติการวิศวกรรมเกษตร จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างโรงปฎิบัติการวิศวกรรมเกษตร จำนวน ๑ หลัง ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  จ้างเหมาก่อสร้างโรงปฎิบัติงาน ขนาดพื้นที่ ๑๔๔ ตร.ม. (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๖๕๙,๗๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตราชบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างโรงปฎิบัติงาน ขนาดพื้นที่ ๑๔๔ ตร.ม. (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) จำนวน ๑ หลัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตราชบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  อาคารวิชาการและงานขยายผล ขนาด  ตารางเมตร บ้านพักข้าราชการระดัยชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) และบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (แบบรากฐานไม่ตอกเสาเข็ม) จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๖,๓๖๔,๘๐๐ บาท ศูนย์วิพัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐


อาคารวิชาการและงานขยายผล ขนาด ตารางเมตร บ้านพักข้าราชการระดัยชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) และบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (แบบรากฐานไม่ตอกเสาเข็ม) จำนวน ๓ รายการ ศูนย์วิพัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเก รายละเอียด 23

  จ้างเหมาจัดสร้างครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓,๖๗๔,๒๐๐ บาท ศูนย์วิจัยเมล็๋ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาจัดสร้างครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ศูนย์วิจัยเมล็๋ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  งานก่อสร้าง ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมทำทางน้ำล้น คสล.สปริงเวย์ วงเงิน ๙๘๐,๐๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐


งานก่อสร้าง ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมทำทางน้ำล้น คสล.สปริงเวย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  จ้างเหมาซ่อมแซมภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาไม้ผลตาพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี วงเงิน ๒๑๓,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาซ่อมแซมภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาไม้ผลตาพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักรับรองด่านตรวจพืช จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักรับรองด่านตรวจพืช จำนวน ๑ หลัง ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  จ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารปฎิบัติการสำหรับติดตั้งเครื่องแยกสารวุ้นจากธรรมชาติ ตามแบบเลขที่ ๑๙๘/๖๐ วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท  สำนักวิจัยและพัฒนาเทตโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารปฎิบัติการสำหรับติดตั้งเครื่องแยกสารวุ้นจากธรรมชาติ ตามแบบเลขที่ ๑๙๘/๖๐ สำนักวิจัยและพัฒนาเทตโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร พ.ร.บ. ยางและอาคารต่อเนื่องส่วนจอดรถจักรยายยนต์ พื้นที่ผู้มาติดต่อใบผ่านด่าน วงเงิน ๕๔๑,๓๑๘ บาท กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร พ.ร.บ. ยางและอาคารต่อเนื่องส่วนจอดรถจักรยายยนต์ พื้นที่ผู้มาติดต่อใบผ่านด่าน กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร