finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้175
mod_vvisit_counterเมื่อวาน164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1498
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1739
mod_vvisit_counterเดือนนี้4544
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด225905

งานก่อสร้าง

p7

รายการ Hits


  ปรับปรุงโรงเก็บปุ๋ย หมายเลข ๐๓๔ ขนาด ๑๐x๑๓ เมตร วงเงิน ๕๓๐,๒๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๖๑ 


ปรับปรุงโรงเก็บปุ๋ย หมายเลข ๐๓๔ ขนาด ๑๐x๑๓ เมตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๔,๐๗๗,๗๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  จ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำและบริเวณพื้นที่โดยรอบ วงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำและบริเวณพื้นที่โดยรอบ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 7

  จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๔,๐๗๗,๗๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๓๒๖,๗๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  บริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๔,๐๗๗,๗๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาบริการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย โรงเรือนเพาะชำ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักคนงาน จำนวน ๕ ครอบครัว ไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๔,๐๙๐,๙๐๐ บาท ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย โรงเรือนเพาะชำ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักคนงาน จำนวน ๕ ครอบครัว ไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 19

  จ้างก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ วงเงิน ๘,๔๗๒,๓๐๐ บาท กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 36

  จ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำและบริเวณพื้นที่โดยรอบ วงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำและบริเวณพื้นที่โดยรอบ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 27

  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยายนต์ จำนวน ๒ หลัง วงเงิน ๒๙,๘๙๑,๔๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยายนต์ จำนวน ๒ หลัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 28

  จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ตอกเสาเข็ม) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) และก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกสูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร (ตอกเสาเข็ม) วงเงิน ๔,๘๒๑,๑๐๐ บาท ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ตอกเสาเข็ม) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) และก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกสูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร (ตอกเสาเข็ม) ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 38

  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลังและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๙,๘๙๑,๔๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลังและจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 17

  งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๔๐๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 20

  จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๓๒๖,๗๐๐บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  ประกวดราคาจ้างงานสร้างอาคารตรวจสินค้าเกษตรและงานตรวจสอบโรคและแมลงศัตรู อาคารกักกันพืช โรงกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ลานครวจพืชและวัสดุการเกษตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ ตร.ม. อาคารอเนกประสงค์/หอประชุม โรงเก็บรถยนต์ และถนนคอนกรีตเสร้มเหล็ก ยาว ๓๙๐ ม. หรืออ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕๐ ตร.ม. วงเงิน ๑๐,๓๔๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดร่าคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด่านตรวจพืชนครพนม กรมวิชาการเกษตร


ประกวดราคาจ้างงานสร้างอาคารตรวจสินค้าเกษตรและงานตรวจสอบโรคและแมลงศัตรู อาคารกักกันพืช โรงกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ลานครวจพืชและวัสดุการเกษตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ ตร.ม. ฯ ด่านตรวจพืชนครพนม กรมวิชการเกษตร รายละเอียด 23

  จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) และปรับปรุงอาคารที่ทำการ วงเงิน ๓,๔๙๙,๙๐๐ บาท ด่านตรวจพืชช่องแม็ก กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) และปรับปรุงอาคารที่ทำการ ด่านตรวจพืชช่องแม็ก กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 22

  จ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๙๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 21

  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๙,๘๙๑,๔๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๐๗๕ ศวพ. พัทลุง ๑/๑๙) จำนวน ๑ โรง วงเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๐๗๕ ศวพ. พัทลุง ๑/๑๙) จำนวน ๑ โรง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 16

  ก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาด ๒๗๒ ตร.ม. บ้านพักข้าราชการ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม บ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว ไม่ตอกเสาเข็ม โรงเก็บพัสดุ แบบตอกเสาข็ม วงเงิน ๘,๔๗๒,๒๐๐ บาท กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


ก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาด ๒๗๒ ตร.ม. บ้านพักข้าราชการ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม บ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว ไม่ตอกเสาเข็ม โรงเก็บพัสดุ แบบตอกเสาข็ม กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 29


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร