finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้138
mod_vvisit_counterเมื่อวาน254
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้983
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1670
mod_vvisit_counterเดือนนี้6423
mod_vvisit_counterเดือนก่อน13554
mod_vvisit_counterทั้งหมด297442

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)

tor

รายการ Hits


  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ถมดินปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๘๔ เมตร ถมสูง ๒.๕ เมตร และ ก่อสร้างรั้ว (ส่วนที่เหลือ) ยาว ๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑


ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ถมดินปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๘๔ เมตร ถมสูง ๒.๕ เมตร และ ก่อสร้างรั้ว (ส่วนที่เหลือ) ยาว ๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ รายละเอียด 98

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ๑. ลานตากเมล็ดพันธุ์ ขนาด ๑๐x๓๐x๐.๑๐ เมตร ๒. โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ๑๔๔ ตร.ม. (ไม่ตอกเสาเข็ม) ๓. ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ๔. โรงผึ่งเมล็ดพันธุ์ ๙x๑๘ เมตร (ไม่ตอกเสาเข็ม) ๕. โรงเก็บปุ๋ยและสารเคมี ขนาดพื้นที่ ๑๔๔ ตร.ม. (ตอกเสาเเข็ม) วงเงิน ๔,๐๗๗,๗๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 89

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาด ๒๗๒ ตร.มไม่ตอกเสาเข็ม, บ้านพักข้าราชการ ระดับปฎิบัติการชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม, บ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัวไม่ตอกเสาเข็ม และโรงเก็บพัสดุแบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๘,๔๗๒,๓๐๐ บาท ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐


ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงานขนาด ๒๗๒ ตร.มไม่ตอกเสาเข็ม, บ้านพักข้าราชการ ระดับปฎิบัติการชำนาญการ ไม่ตอกเสาเข็ม, บ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัวไม่ตอกเสาเข็ม และโรงเก็บพัสดุแบบตอกเสาเข็ม ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 54

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ วงเงิน ๒,๓๒๖,๗๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐


ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 59

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ๑. ลานตากเมล็ดพันธุ์ ขนาด ๑๐x๓๐x๐.๑๐ เมตร ๒. โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ๑๔๔ ตร.ม. (ไม่ตอกเสาเข็ม) ๓. ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ๔. โรงผึ่งเมล็ดพันธุ์ ๙x๑๘ เมตร (ไม่ตอกเสาเข็ม) ๕. โรงเก็บปุ๋ยและสารเคมี ขนาดพื้นที่ ๑๔๔ ตร.ม. (ตอกเสาเเข็ม) วงเงิน ๔,๐๗๗,๗๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๐


ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 58

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ๑) บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (แบบตอกเสาเข็ม) ๒) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) ๓) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร (แบบตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการะดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (แบบตอกเสาเข็ม) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ รายละเอียด 69

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง และจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัตการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง และจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัตการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 101

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 81

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 103

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 77

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 82

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒ รายละเอียด 107

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 120

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงปฎิบัติการวิศวกรรมเกษตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงปฎิบัติการวิศวกรรมเกษตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 141

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดสร้างครุภัณฑ์สิ่งที่ปลูกสร้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดสร้างครุภัณฑ์สิ่งที่ปลูกสร้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 110

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน  ๑๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 215

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 290

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์วิจัยปาลฺมน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 260

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 327

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 387


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร