finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้130
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1213
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้3000
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209851

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)

tor

รายการ Hits


  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง และจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัตการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง และจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัตการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 15

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 21

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 13

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒ รายละเอียด 46

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 39

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงปฎิบัติการวิศวกรรมเกษตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงปฎิบัติการวิศวกรรมเกษตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 73

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดสร้างครุภัณฑ์สิ่งที่ปลูกสร้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดสร้างครุภัณฑ์สิ่งที่ปลูกสร้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 39

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน  ๑๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 85

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 194

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์วิจัยปาลฺมน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 139

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 206

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 162

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 


จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 187

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราาฎร์ธานี กรมวิชากาเกษตร รายละเอียด 110

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างเหมาปรับปรุงโรงผลิตพันธุ์ ปรับปรุงโรงอบเมล็ดพันธุ์ ก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พื้นที่ ๓๔๐ ตรารางเมตร อาคารปฎิบัติการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ขนาด ๓๖ ตร.ม. และอาคารเก็บเมล็ดพร้อมระบบปรับอุณหภูมิและความชื้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

จ้างเหมาปรับปรุงโรงผลิตพันธุ์ ปรับปรุงโรงอบเมล็ดพันธุ์ ก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พื้นที่ ๓๔๐ ตรารางเมตร อาคารปฎิบัติการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ขนาด ๓๖ ตร.ม. และอาคารเก็บเมล็ดพร้อมระบบปรับอุณหภูมิและความชื้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 153

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 239

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๑ รายการ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 193

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ  วงเงิน ๓,๓๖๘,๐๐๐ บาท
 
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 167


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร