finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้193
mod_vvisit_counterเมื่อวาน356
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2203
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน2027
mod_vvisit_counterเดือนนี้4881
mod_vvisit_counterเดือนก่อน9635
mod_vvisit_counterทั้งหมด244810

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ Hits


  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อสารเคมี ๑๘ รายการ วงเงิน ๒๐๘,๙๘๒.๗๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 25

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อสารเคมี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๑๗,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อสารเคมี จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๖๙,๓๘๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  ตามประกาศ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสารวัตรเกษตรอาสา จำนวน ๒๕๖๐ เล่ม วงเงิน ๒๔๖,๕๒๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสารวัตรเกษตรอาสา จำนวน ๒๕๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  ตามประกาศ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑๑ ผืน วงเงิน ๑๗,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาจะง กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาจะง กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๔๐,๘๖๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 14

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุงานทดลอง วงเงิน ๒๑,๐๗๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑๕ ลูก วงเงิน ๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 11

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 10

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓๒,๕๑๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 12


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร