finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้122
mod_vvisit_counterเมื่อวาน268
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1205
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้2992
mod_vvisit_counterเดือนก่อน5933
mod_vvisit_counterทั้งหมด209843

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ Hits


  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมฯ จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม ฯ จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยและพัฒนากาเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนากาเกษตรระนอง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ตามประกาศ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 1

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเหมาบริการนำวัสดุปลูกใส่ถุงเพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ขนาด ๓x๗ นิ้ว พร้อมจัดเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง กรมวิชาการเกษตร

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนำวัสดุปลูกใส่ถุงเพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ขนาด ๓x๗ นิ้ว พร้อมจัดเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ตามประกาศ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง จ้างเปลี่ยนถ่ายระบบน้ำมันเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน  ๘๑ ๑๙๕๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายระบบน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ ๑๙๕๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 0

  ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนากาเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิช่าการเกษตร รายละเอียด 0


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร