ข้อมูลงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศ

เนื่องด้วยสำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้จัดทำข้อมูลงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน โดยรายละเอียดสามารถเข้าไปศึกษาและตรวจสอบข้อมูลการกำหนดสถานที่ ประเทศ และวันที่ ของการจัดงานประเทศ ได้ตามข้อมูลที่แนบ

งานแสดงสินค้าเกษตรในต่างประเทศ สปษ. มิ.ย. 63 – มิ.ย. 64 20.5.63