รายงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า United Fresh LIVE 2020

ด้วยฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า United Fresh LIVE 2020 ตั้งแต่วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 ซึ่งนับเป็นงานแสดงสินค้าผักผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีรูปแบบการจัดงานในลักษณะการแสดงสินค้าออนไลน์เสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้ชื่อว่า United Fresh LIVE

รายงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า United Fresh 2020 LIVE
รายงานการเข้าร่วมสัมมนา United Fresh 2020 LIVE