ระบบงาน
e service
EL
GAP online
organic sys
จำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)new1

 

รายชื่อหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

     1. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลับแม่โจ้ ทะเบียนเลขที่ PSCO_CB_01

     2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ PSCO_CB_02