เอกสารประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้าแปรรูป

คู่มือฯ การตรวจสอบและออกใบรับรองฯ 2560

     - รายการและเกณฑ์การทดสอบของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวที่ทำจากถั่วและนัท (เพิ่มผลิตภัณฑ์จากคู่มือ)

     - รายการและเกณฑ์การทดสอบของผลิตภัณฑ์เห็ดแห้งและข้าวสาร (เพิ่มผลิตภัณฑ์จากคู่มือ)

     - รายการและเกณฑ์การทดสอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (เพิ่มผลิตภัณฑ์จากคู่มือ)

     - รายการและเกณฑ์การทดสอบของผลิตภัณฑ์ขนมปัง / ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมเค้ก (เพิ่มผลิตภัณฑ์จากคู่มือ)

     - รายการและเกณฑ์การทดสอบของผลิตภัณฑ์ยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (เพิ่มผลิตภัณฑ์จากคู่มือ) new1

แบบฟอร์ม กมพ.1

แบบฟอร์ม กมพ.1-1

แบบฟอร์ม กมพ.24

แบบฟอร์ม รับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผู้ประกอบการ 16-2-60

จดหมายสอบถามรายการทดสอบ

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร

รายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ประกอบการในการติดต่อสอบถาม

สำหรับเอกสารที่ทำการ Download ไปนั้น แบบอักษรไม่ใช่ TH Sarabun ให้ทำการ Download แบบอักษร พร้อมคู่มือการติดตั้ง ตามนี้

 - Font TH Sarabun 

 - คู่มือการติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun สำหรับ Window XP

ตัวอย่างจดหมายขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก

เเบบฟอร์มใบส่งตัวอย่าง

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ