สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา แจ้งผ่านฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสว่า หน่วยงาน Canadian Food Inspection Agency (CFIA) แจ้งการตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไยสดนำเข้าจากไทย เกินมาตรฐานประเทศแคนาดา ที่กำหนดให้พบได้ไม่เกิน 10mg/kg หรือต้องตรวจไม่พบ โดย CFIA กำหนดให้มีการตรวจสอบสินค้าลำไยนำเข้าล็อตต่อไปก่อนอนุญาตวางจำหน่าย
กรมวิชาการเกษตรจึงขอแจ้งผู้ประกอบการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โรงคัดบรรจุลำไย และผู้ส่งออก ให้ทราบกฎระเบียบดังกล่าวเพื่อป้องกันการปฏิเสธสินค้าในอนาคต และป้องกันมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าลำไยจากไทยหากมีการตรวจพบปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ผู้สนใจสามารถศึกษากฎระเบียบได้ The use of sulphites in fresh produce

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖