ซาอุดิอาระเบียเข้มงวดการตรวจสอบสินค้านำเข้า ล่าสุดแจ้งเตือนตรวจพบสารตกค้างในพริกสดจากไทย 4 ครั้ง โดยเป็นการตรวจพบในปี 2556 (2 ครั้ง) และปี 2557 แล้ว 2 ครั้ง ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเพิ่งออกมาตรการห้ามนำเข้าพริกจากอินเดียเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีการตรวจพบปัญหาสารตกค้างอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ไต้หวันได้มีหนังสือแจ้งว่าตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งส่งออกจากไทย จำนวน 21 ล็อต ในปี 2557 และขอให้ประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมสินค้าหน่อไม้ฝรั่งส่งออกไปไต้หวัน หากยังคงตรวจพบปัญหาอีก อาจออกมาตรการห้ามนำเข้าหน่อไม้ฝรั่งจากไทย

กรมวิชาการเกษตรจึงขอแจ้งเตือนผู้ส่งออกสินค้าไปยังซาอุดิอาระเบียและไต้หวันให้เพิ่มความระมัดระวังในการคัดเลือกวัตถุดิบ โดยการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยสินค้าอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิเสธสินค้าหรือการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗