กรมการค้าต่างประเทศเตรียมออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมผลิตภัณฑ์มะละกอที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน GMO ประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ทั้งนี้ร่างประกาศได้ผ่านการพิจารณาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว โดยคาดว่าจะประกาศใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งเมื่อประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มะละกอแปรรูปตามรายการที่กำหนดต้องยื่นใบรับรองสุขอนามัยประกอบการส่งออกต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘