หน่วยงานมาตรฐานสินค้าอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Stands Australia New Zealand: FSANZ) ได้มีการแก้ไขกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร มีรายละเอียดดังนี้
Chapter 1 บทนำและมาตรฐานที่ใช้กับอาหารทั้งหมด เนื้อหาประกอบด้วย ข้อกำหนดการติดฉลากและการให้ข้อมูลอื่นๆ, วัตถุเจือปนอาหาร, วิตามินและแร่ธาตุ, สารที่ช่วยในกระบวนการผลิต, สารปนเปื้อนและสารพิษ, สารเคมีทางการเกษตรหรือทางปศุสัตว์ (เฉพาะออสเตรเลีย), พืชและราต้องห้ามและต้องควบคุม, อาหารนวัตกรรม, อาหารที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุกรรม, เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร และข้อกำหนดกระบวนการผลิตสำหรับเนื้อสัตว์ (เฉพาะออสเตรเลีย)
Chapter 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารที่มีการกำหนดมาตรฐาน ได้แก่ ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์,ไข่และผลิตภัณฑ์ (เฉพาะออสเตรเลีย), ปลาและผลิตภัณฑ์, ผักและผลไม้, แยม, น้ำมันบริโภค, น้ำมันสเปรด, นม,ครีม, ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว, เนยแข็ง, เนย, ไอศกรีม, นมผง นมข้นจืด และนมข้น, น้ำผักและน้ำผลไม้, เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มหมัก,คาวา, เครื่องดื่มสูตรผสมคาเฟอีน, เบียร์, ไวน์ผลไม้ ไวน์ผัก และไวน์น้ำผึ้ง,ไวน์และผลิตภัณฑ์ไวน์,สปิริต, น้ำตาลและผลิตภัณฑ์, น้ำผึ้ง, ผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารก, อาหารสำหรับทารก, ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, อาหารเสริมสำหรับนักกีฬา, อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์, น้ำส้มสายชูและผลิตภัณฑ์, เกลือและผลิตภัณฑ์ และหมากฝรั่ง
Chapter 3 มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (เฉพาะออสเตรเลีย) ประกอบด้วย โปรแกรมความปลอดภัยอาหาร, การปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหารและข้อกำหนดทั่วไป และโปรแกรมความปลอดภัยอาหารสำหรับการบริการอาหารแก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
Chapter 4 มาตรฐานการผลิตขั้นต้น (เฉพาะออสเตรเลีย) มีการกำหนดมาตรฐานการผลิตและกระบวนการผลิตสินค้าอาหารประเภท อาหารทะเล, เนื้อสัตว์ปีก, เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์นม,ไข่และผลิตภัณฑ์, เมล็ดพันธุ์งอก และไวน์
Chapter 5 การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรฐานฉบับปี 2014 มีการรวม Schedules ทั้งหมดไว้ในบทนี้
มาตรฐานเหล่านี้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข Australia New Zealand Food Standards Code ศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://www.foodstandards.gov.au/code/code-revision/Pages/default.aspx
อ่าน รายงานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศออสเตรเลีย (จัดทำเมื่อ มิ.ย.2558) ฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร (as of March 2016)

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ 1 เมษายน 2559