กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เรื่อง สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ (Commission Implementing Regulation (EU) ที่ 2016/933, 934, 935 และ 936) ประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้า จำนวน 5 รายการ ดังนี้
1. กฎระเบียบที่ 2016/933 : สินค้าผงผสมเครื่องดื่มกลิ่นกล้วย ถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 2106 90 92 เนื่องจากเป็นสินค้าชนิดผงปรุงแต่งสำเร็จรูปพร้อมชงดื่ม ซึ่งอยู่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (retail sale) โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2. กฎระเบียบที่ 2016/934 : สินค้าแผ่นสติกเกอร์ (stickers) ถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 4911 91 00 เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นสติกเกอร์ภาพพิมพ์แบบนูนชนิดที่ยึดติดได้ในตัว (self-adhesive) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการตกแต่ง (decoration) โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
3. กฎระเบียบที่ 2016/935 : สินค้าแผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม (metallised polyethylene terephthalate: PET) ถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 7616 99 90 เนื่องจากถูกพิจารณาว่าเป็นสินค้าอื่นๆ ที่ทำจากวัสดุอลูมิเนียม (other articles of aluminium) โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
4. กฎระเบียบที่ 2016/936 : สินค้าแคปซูลบรรจุยา (gelatin capsule) ถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 3004 90 00 เนื่องจากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้สำหรับเป็นยารักษาหรือป้องกันโรค (medicament) โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
5. กฎระเบียบที่ 2016/996 : สินค้าผงผสมใบไม้แห้งจากต้นมะรุม ถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้พิกัดสินค้าหมายเลข 1212 99 95 เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ใช้ผสมในอาหาร หรือใช้กับเครื่องดื่มประเภทชา หรือใช้เป็นส่วนประกอบเสริมของอาหาร โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
กรมวิชาการเกษตรจึงขอประกาศแจ้งให้ผู้ประกอบการของไทยที่มีการส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังสหภาพยุโรปทราบโดยทั่วกัน


กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559