การปรับปรุงแก้ไขตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่นครั้งที่ ๒๒๒

The 222nd Conference for Promotion of Food Import Facilitation

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่องกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๒๒(The 222nd Conference for Promotion of Food Import Facilitation)ในวันที่ ๒๓พฤษภาคม๒๕๖๒แจ้งความคืบหน้าในการเตรียมการด้านนิติกรภายในประเทศญี่ปุ่น โดยวางแผนที่จะออกประกาศประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายประมาณกลางปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญดังรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ : The 222nd Conference for Promotion of Food Import Facilitation

 

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒