สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ดังนี้

1. ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ “การจัดการสารเคมีในผัก ผลไม้เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น” ( มะม่วง , มะม่วงแช่แข็ง , มะม่วงฟรีซดราย , กระเจี๊ยบเขียว , หน่อไม้ฝรั่ง , มังคุด , กล้วย )“การจัดการสารเคมีในผัก ผลไม้เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น” ( มะม่วง , มะม่วงแช่แข็ง , มะม่วงฟรีซดราย , กระเจี๊ยบเขียว , หน่อไม้ฝรั่ง , มังคุด , กล้วย )

2. เอกสารการส่งข้อมูลระบบควบคุมความปลอดภัยทุก 6 เดือน ของโครงการ การจัดการสารเคมีในผัก ผลไม้เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น