แบบสำรวจ

ความนิยมในเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday200
mod_vvisit_counterYesterday264
mod_vvisit_counterThis week1121
mod_vvisit_counterLast week944
mod_vvisit_counterThis month3224
mod_vvisit_counterLast month5113
mod_vvisit_counterAll days261533

We have: 3 guests online
Your IP: 54.224.44.168
 , 
Today: เม.ย. 20, 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

p2 

2news

 

visit 001

เมื่องวันที่ 11 เมษายน 2561 ภัณฑารักษ์ และนักวิจัยจากหอพรรณไม้บังคลาเทศ เข้าดูงานและศึกษาพรรณไม้ต้นแบบฯ ที่กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช รายละเอียด

28 03 61

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นประธานการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 3 รายละเอียด

p ct seminar 010361

นายอนันต์  อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นประธานประชุมสัมมนา เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกฤษณาเพื่อการค้าฯ รายละเอียด 

20 02 61

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นประธานการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าและพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ครั้งที่ 2 รายละเอียด

 pvp13 2 61

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์ ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 2 /2561 รายละเอียด

 t cites1

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการออกหนังสืออนุญาตไซเตสให้กับพืชในบัญชีอนุสัญญาไซเตส รุ่นที่ 2 รายละเอียด

pvp16 1 61

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นาย ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1 /2561 รายละเอียด

r bk3

การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน จังหวัดเชียงรายและพะเยา ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 รายละเอียด

r bk4

การสำรวจและเก็บตัวอย่างพืชวงศ์ Aquifoliaceae ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561    รายละเอียด

g admin1

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วินัย  สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช ในโอกาสได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประจำปี 2560 รายละเอียด

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

การเสวนา“เข้าใจ TPP: เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

ไทย” ในการสัมมนา“รู้จริง รู้ลึก โอกาสการค้าของ SMEs ไทยกับกลุ่ม CLMV และรู้จัก TPP” 

- อนุสัญาญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV 1991) และ

  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 รายละเอียด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ในการเสวนาวิชาการหัวข้อเรื่อง

“สถานการณ์ไม้ประดับไทย ในยุค 4.0”

 - การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

   พ.ศ. 2542 และ การขอรับหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

   ภายใต้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 รายละเอียด

 - การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า (มาตรา 52,

   มาตรา 53) รายละเอียด

 

สรุปผลการตรวจนับคะแนนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช รายละเอียด

สำรวจชุมชนกับกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช รายละเอียด

 

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช

feb

สาระน่ารู้

พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัตินี้

พันธุ์พืชป่า หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติ และยังมิได้นำมาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย

พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หมายความว่า พันธุ์พืชที่กำเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่า

พันธุ์พืชใหม่ หมายความว่า1. มีความสม่ำเสมอของลักษณะประจำพันธุ์ 2. มีความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ 3. มีความแตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างเด่นชัด 4. ไม่มีการจำหน่าย จ่ายแจก เกินกว่า 1 ปี

subtail