ประกาศกรมวิชาการเกษตร (พืชขึ้นทะเบียน)

ประกาศกรมวิชาการเกษต เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

[table “16” not found /]