รายชื่อหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.2) (611 พันธุ์)

เลขที่หนังสือชนิดพืชชื่อพันธุ์ผู้ทรงสิทธิหมายเหตุ
0001/2549กล้วยไม้สกุลหวายลอราบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด หมดอายุคุ้มครอง
0002/2549กล้วยไม้สกุลหวายเบลลาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัดยกเลิกสิทธิ
0003/2549กล้วยไม้สกุลหวายมอร์นิ่งสตาร์บริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัดหมดอายุคุ้มครอง
0004/2549กล้วยไม้สกุลหวายสุรีย์พีชนายมานะ คูเจริญชัยมานทียกเลิกสิทธิ
0005/2549กล้วยไม้สกุลหวายสิรินทร์ บลูบัตเตอร์ไฟล์นายมานะ คูเจริญชัยมานทียกเลิกสิทธิ
0006/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงสิรินทร์นายมานะ คูเจริญชัยมานทียกเลิกสิทธิ
0007/2549กล้วยไม้สกุลหวายลินดาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัดหมดอายุคุ้มครอง
0008/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอลลาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด หมดอายุคุ้มครอง
0009/2549กล้วยไม้สกุลหวายอลิเซียบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัดยกเลิกสิทธิ
0010/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงพิมลนายภาสิต กลั่นประสริฐยกเลิกสิทธิ
0011/2549กล้วยไม้สกุลหวายขาววัชระนายวัชระ ลิ้มสงวน ยกเลิกสิทธิ
0012/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีนพิงค์นายศิระ อุดมปรีชายกเลิกสิทธิ
0013/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงวาสนานางวาสนา อนุตธโตยกเลิกสิทธิ
0014/2549กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม นลินทิพย์บริษัท ธาดาออร์คิด จำกัด ยกเลิกสิทธิ
0015/2550ข้าวโพดเจ๊หลีห้าสี่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดหมดอายุคุ้มครอง
0016/2550ข้าวโพดทรอปปิคอลแปดแถวบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดหมดอายุคุ้มครอง
0017/2550ข้าวโพดเอ็มหกศูนย์หนึ่งศูนย์บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดหมดอายุคุ้มครอง
0018/2550ข้าวโพดเอฟเอชสามบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดหมดอายุคุ้มครอง
0019/2550กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาควีนบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด หมดอายุคุ้มครอง
0020/2550กล้วยไม้สกุลหวายโซชาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด หมดอายุคุ้มครอง
0021/2550กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาไบรด์บริษัท บางกอกกรีน จำกัด ยกเลิกสิทธิ
0022/2550มะระเขียวหยก16บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดหมดอายุคุ้มครอง
0023/2550มะระซีที 110482-1บริษัท เจียไต๋ จำกัด หมดอายุคุ้มครอง
0024/2550มะระซีที 110481-1บริษัท เจียไต๋ จำกัด หมดอายุคุ้มครอง
0025/2550มะระซีที 11880092บริษัท เจียไต๋ จำกัด หมดอายุคุ้มครอง
0026/2550อ้อยมุกดาหารกรมวิชาการเกษตรหมดอายุคุ้มครอง
0027/2550ข้าวพัทลุงกรมการข้าวหมดอายุคุ้มครอง
0028/2550อ้อยสุพรรณบุรี 72กรมวิชาการเกษตรหมดอายุคุ้มครอง
0029/2551ข้าวชัยนาท2กรมการข้าวจดทะเบียน
0030/2551อ้อยมิตรผล1บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัดจดทะเบียน
0031/2551อ้อยมิตรผล2บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัดจดทะเบียน
0032/2551กล้วยไม้สกุลหวายลักกี้ไวท์นายพงศ์ธร บูรณะเจตน์จดทะเบียน
0033/2551กล้วยไม้สกุลหวายบูรณะบลูนายพงศ์ธร บูรณะเจตน์จดทะเบียน
0034/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 66บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0035/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 103บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0036/2551แตงโมแบล็คบอล 093บริษัท เจียไต๋ จำกัด ยกเลิกสิทธิ
0037/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 23บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0038/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 56บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0039/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 11บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0040/2551มะละกอกลางดงนายบุญลือ สุขเกษมจดทะเบียน
0041/2552แตงกวาเบอร์ 99294บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0042/2552แตงกวาเบอร์ 02024บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0043/2552แตงกวาเบอร์ 02395บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0044/2552แตงกวาซียูไอ เบอร์ 89บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0045/2552แตงร้านเบอร์ 467 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0046/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 62บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0047/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 63บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0048/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 81บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0049/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 83บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0050/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 84บริษัท เจียไต๋ จำกัด จดทะเบียน
0051/2552อ้อยขอนแก่น 3กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0052/2552อ้อย94-2-099กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0053/2552อ้อยขอนแก่น 80กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0054/2552ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 5กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0055/2552กล้วยไม้สกุลหวายเฉลิมกรุงนายนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรืองจดทะเบียน
0056/2552กล้วยไม้สกุลหวายไลท์พิงค์นายธวัชชัย เจนวณิชวิทย์จดทะเบียน
0057/2553มันสำปะหลังห้วยบง 80มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศจดทะเบียน
0058/2553มะเขือเทศเพชรลานนา 713บริษัท เจียไต๋ จำกัด ยกเลิกสิทธิ
0059/2553มะเขือเทศซีที 02020บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0060/2553มะเขือเทศซีที 02027บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0061/2553มะเขือเทศกัลยาณี 532บริษัท เจียไต๋ จำกัดยกเลิกสิทธิ
0062/2553มะเขือเทศซีที 01427บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0063/2553มะเขือเทศซีที 01301-18บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0064/2553มะเขือเทศซีที 01299-25บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0065/2553มะเขือเทศทีเอ็ม 552บริษัท เจียไต๋ จำกัดยกเลิกสิทธิ
0066/2553ข้าวโพด50043บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียน
0067/2553ข้าวโพด50045บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0068/2553ข้าวโพด50046บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0069/2553ข้าวบางแตนกรมการข้าวจดทะเบียน
0070/2553ข้าวอยุธยา 1กรมการข้าวจดทะเบียน
0071/2553ข้าวกข29กรมการข้าวจดทะเบียน
0072/2553ข้าวกข31กรมการข้าวจดทะเบียน
0073/2553ข้าวกข33กรมการข้าวจดทะเบียน
0074/2553แตงกวาซี-จี-เอส8บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0075/2553แตงกวาซี-ดับเบิ้ลยู-เอ็ม13บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0076/2553แตงร้านซี-จี2-แอล 9บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0077/2553แตงร้านซี-จี4-เอล 3บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0078/2553มะม่วงทองคำนายหยอง แซ่ตันจดทะเบียน
0079/2554ข้าวสุพรรณบุรี 3กรมการข้าวจดทะเบียน
0080/2553ข้าวกข12กรมการข้าวจดทะเบียน
0081/2553ข้าวกข35กรมการข้าวจดทะเบียน
0082/2553ข้าวพิษณุโลก 80กรมการข้าวจดทะเบียน
0083/2554ขนุนเพชรดำรงนายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ จดทะเบียน
0084/2554ฝรั่งวังชมภูนายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ จดทะเบียน
0085/2554ทุเรียนนวลทองจันทร์นายสุเทพ นพพันธ์จดทะเบียน
0086/2554แตงโมซี101บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0087/2554แตงโมซี102บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0088/2554ยูคาลิปตัสจี2บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียน
0089/2554ยูคาลิปตัสเอช 288บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0090/2554ยูคาลิปตัสเค7บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0091/2554ยูคาลิปตัสเค 58บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0092/2554ยูคาลิปตัสเค 62บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0093/2554ยูคาลิปตัสเค 63บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0094/2554ยูคาลิปตัสเค 69บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0095/2555ข้าวโพด16926เอฟบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0096/2555ข้าวโพดดับเบิ้ลยูเอ็กซ์ ซีเอส 08บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0097/2555ยูคาลิปตัสเค 61บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0098/2555ยูคาลิปตัสเค 67บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0099/2555ยูคาลิปตัสเค 68บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0100/2555ยูคาลิปตัสเค 70บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0101/2555ยูคาลิปตัสเค 133บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0102/2555ยูคาลิปตัสเค 134บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0103/2555มะเขือเทศเพชรชมพูบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0104/2555มะเขือเทศเอ็กซ์ตร้า 390บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0105/2555มะระบีจี 390บริษัท เจียไต๋ จำกัดยกเลิกสิทธิ
0106/2555มะระบีจี 369บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0107/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 001นายธำรง ศุภชาติวงศ์จดทะเบียน
0108/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 002นายธำรง ศุภชาติวงศ์จดทะเบียน
0109/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 003นายธำรง ศุภชาติวงศ์จดทะเบียน
0110/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 004นายธำรง ศุภชาติวงศ์จดทะเบียน
0111/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 005นายธำรง ศุภชาติวงศ์จดทะเบียน
0112/2555ทุเรียนจันทบุรี 1กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0113/2555ทุเรียนจันทบุรี 2กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0114/2555ทุเรียนจันทบุรี 3กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0115/255ฝรั่งไส้แดงจินดานายประสาทพร ช้างน้อย จดทะเบียน
0116/255ยูคาลิปตัสเอช 294บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0117/255ยูคาลิปตัสเอช 296บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0118/2555ยูคาลิปตัสเค 83บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0119/2555ยูคาลิปตัสเค 93บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0120/2555ยูคาลิปตัสเค 94บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0121/2555ยูคาลิปตัสเค 109บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0122/2555ยูคาลิปตัสเค 111บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0123/2555ยูคาลิปตัสเค 112บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0124/2555ยูคาลิปตัสเค 137บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0125/2555ยูคาลิปตัสเค 138บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0126/2555ยูคาลิปตัสเค 139บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0127/2555ยูคาลิปตัสเค 140บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0128/2555ยูคาลิปตัสเค 145บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0129/2555ยูคาลิปตัสเค 146บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0130/2555ยูคาลิปตัสเอช 275บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0131/2555ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 6กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0132/2555ถั่วเหลืองเอ็มเจ 9520-21กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0133/2555บัวแทนพงศ์นายไพรัตน์ ทรงพานิชจดทะเบียน
0134/2555บัวแทนขวัญนายไพรัตน์ ทรงพานิชยกเลิกสิทธิ
0135/2555บัวสุปราณีพิงค์นายไพรัตน์ ทรงพานิชยกเลิกสิทธิ
0136/2555ถั่วฝักยาวลำน้ำโขงบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0137/255ยูคาลิปตัสเอช4บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัดจดทะเบียน
0138/2555ส้มเขียวหวานมีลาภ นายบัณฑูร จิววัฒนากุลจดทะเบียน
0139/2555กล้วยไม้สกุลหวายโสมสวลีนายสวง คุ้มวิเชียรจดทะเบียน
0140/2555กล้วยไม้สกุลหวายแอรร์รี่บูลนายสวง คุ้มวิเชียรจดทะเบียน
0141/2555กล้วยไม้สกุลหวายวีซ่า พีชนายสวง คุ้มวิเชียรจดทะเบียน
0142/2555กล้วยไม้สกุลหวายแอร์รี่ พีชนายสวง คุ้มวิเชียรจดทะเบียน
0143/2555ข้าวโพด50053บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียน
0144/2555ข้าวโพด50055บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียน
0145/2555ข้าวโพด50056บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียน
0146/2555ข้าวโพดแปซิฟิค 313บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียน
0147/2555ข้าวโพดแปซิฟิค 339บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียน
0148/2555ข้าวโพดแปซิฟิค 999 ซุปเปอร์บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียน
0149/2555ถั่วฝักยาวหยกขาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0150/2555มะปรางเจ้าเนื้อทอง 1นายบุญชอบ เอมอิ่มจดทะเบียน
0151/2555มะปรางเจ้าเนื้อทอง 2นายบุญชอบ เอมอิ่มจดทะเบียน
0152/2555ข้าวโพดไฮบริกซ์สามบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียน
0153/2555ข้าวโพดสวีทไวท์ยี่สิบห้าบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จดทะเบียน
0154/2556มะระซีที 110482-2บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0155/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที พิงค์ โคโรเนชั่นศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0156/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที โกลเด็น เรนศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0157/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที มาเจสตี้ โคโรเนชั่นศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0158/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที ไทย การ์เนทศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0159/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที เกรท เรนศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0160/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที สวีท เมมโมรีศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0161/2556แตงกวาชินจัง 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0162/2556แตงร้านร้านทอง 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0163/2556แตงกวาไมโครซี 255บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0164/2556แตงร้านเขียวมาเลย์บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0165/2556แตงกวาไมโครซี 306บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0166/2556แตงโมซี 153บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0167/2556แตงโมทีโออาร์ 02บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0168/2556แตงโมทีโออาร์ 04บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0169/2566แตงกวาซี 185บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0170/2556แตงกวาซี 385บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0171/2556แตงกวาซี 401บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0172/2556แตงร้านซี558บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0173/2556แตงกวาซี434บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0174/2556แตงกวาซี648บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0175/2556แตงกวาซี654บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0176/2556แตงกวาซี655บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0177/2556แตงร้านซี588บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0178/2556แตงร้านซี651บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0179/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู สวีท โรซี่ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0180/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู ทับทิมสยามศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0181/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู มณีสยามศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0182/2556แตงโมซี30บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0183/2556แตงโมซี455บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0184/2556แตงโมซี456บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0185/2556มะระซีที 110550บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0186/2556มะเขือเทศเลดี้พิงค์816บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0187/2556มะเขือเทศซีที08614บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0188/2556มะเขือเทศซีที08613บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0189/2556มะเขือเทศเพชรรุ่ง852บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0190/2556แตงร้านเชลซีบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0191/2556ข้าวดับเบิ้ลยูเอ็กซ์พี 474บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0192/2556พริกเพชรดำบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0193/2556พริกพีอี 00774บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0194/2556พริกพีอี 14948บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0195/2556พริกพีอี 14946บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0196/2556ข้าวกข14กรมการข้าวจดทะเบียน
0197/2556ข้าวกข37กรมการข้าวจดทะเบียน
0198/2556ข้าวกข39กรมการข้าวจดทะเบียน
0199/2556ข้าวกข41กรมการข้าวจดทะเบียน
0200/2556ข้าวกข43กรมการข้าวจดทะเบียน
0201/2556กล้วยไม้สกุลหวายพิงค์ลนานายบรรเจิด หลำสาครยกเลิกสิทธิ
0202/2556ข้าวโพดทีเอฟ 222บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเชีย จำกัด จดทะเบียน
0203/2556ขนุนเพชรจริยานายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ จดทะเบียน
0204/2556ข้าวโพดจี5383แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0205/2556ข้าวโพดดี1060แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0206/2556ข้าวโพดเอช5228แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0207/2556ข้าวโพดจี3534แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0208/2556ข้าวโพดดี5681แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0209/2556ข้าวโพดบี4070แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0210/2556ข้าวโพดดี2138แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0211/2556ข้าวโพดดี0561แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0212/2556ข้าวโพดดี2822แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0213/2556ข้าวโพดบี5165แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0214/2556ข้าวโพดเอช4423แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0215/2556ข้าวโพดดี9603แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0216/2556ข้าวโพดเอช1620แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0217/2556ข้าวโพดดี4121แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0218/2556ข้าวโพดเอช2104แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0219/2556ข้าวโพดดี7984แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0220/2556ข้าวโพดดี8118แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0221/2556ข้าวโพดเอช0429แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0222/2556ผักบุ้งเคเค 393บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0223/2556ฝรั่งแดงหนึ่งบริษัท กรีนเวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียน
0224/2556ฝรั่งแดงสามบริษัท กรีนเวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียน
0225/2557แตงโมแฮปปี้ แฟมิลี่บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียน
0226/2556มะระบีจี 780บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0227/2556ชวนชมซิลเวอร์แทป(Silvertab)นายกฤตย์ กันเหตุยกเลิกสิทธิ
0228/2556ชวนชมพลาตินั่ม (Platinum)นายกฤตย์ กันเหตุยกเลิกสิทธิ
0229/2557ข้าวโพดซี.พี. 938บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0230/2557ข้าวโพดซี.พี. 908บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0231/2557ข้าวโพดเอ็นเค 6346บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดยกเลิกสิทธิ
0232/2557ข้าวโพดเอ็นเค 6326บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดยกเลิกสิทธิ
0233/2557ข้าวโพดเอ็นเค 58บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียน
0234/2557ข้าวโพดเอ็นที 6248บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียน
0235/2557ข้าวโพดเอ็นที 7208บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดยกเลิกสิทธิ
0236/2557ข้าวโพดเอส 7328บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียน
0237/2557พริกเอช จี 1-1บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0238/2557พริกเอช จี 1-3บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0239/2557พริกเอ็ม เอส 37บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0240/2557พริกเอช จี 1-12บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0241/2557พริกจักรพรรดิ 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0242/2557พริกแม่ปิง 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0243/2557พริกเอช แอล จี-42บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0244/2557พริกภูพิงค์บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0245/2557พริกกระดังงา 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0246/2557พริกเอช จี 4-4บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัดจดทะเบียน
0247/2557แตงร้านซียูซีที 162บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0248/2557แตงร้านเบอร์ 04087บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0249/2557แตงร้านซียูอาร์ 987 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0250/2557แตงร้านซียูซีที 164บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0251/2557แตงร้านเบอร์ 04088บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0252/2557แตงร้านซียูอาร์ 960 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0253/2557แตงโมดับบลิวเอ็ม 228บริษัท เจียไต๋ จำกัดยกเลิกสิทธิ
0254/2557แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 92บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0255/2557แตงโมอัมรินทร์ 959บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0256/2557แตงโมซียูอาร์ 994บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0257/2557แตงโมซียูอาร์ 999บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0258/2557แตงโมอมตะ 2บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0259/2557แตงโมอมตะ 3บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0260/2557ข้าวโพดเอสเอ 5010บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเชีย จำกัดจดทะเบียน
0261/2557ข้าวโพดบี3380แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0262/2557ข้าวโพดเอช0148แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0263/2557ข้าวโพดดี3692แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0264/2557ข้าวโพดบี4899แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0265/2557ข้าวโพดบี2204แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0266/2557ข้าวโพดบี0849แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0267/2557ข้าวโพดบี9772แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0268/2557ข้าวโพดจี0262แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0269/2557ข้าวโพดดี0125แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0270/2557ข้าวโพดดี7198แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0271/2557ข้าวโพดบี0771แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0272/2557ข้าวโพดดี1210แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0273/2557ข้าวโพดเอช1468แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0274/2557ข้าวโพดเอช1992แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0275/2557ข้าวโพดเอช9564แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0276/2557ข้าวโพดเอช8306แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0277/2557ข้าวโพดเอช9518แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0278/2557ข้าวโพดเอช9976แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0279/2557ข้าวโพดบี6561แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0280/2557แตงเทศผิวเรียบดี 25บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0281/2557แตงเทศผิวเรียบดี 112บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0282/2557แตงเทศผิวเรียบดี 150บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0283/2557แตงเทศผิวเรียบดี 259บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0284/2557ชวนชมราชินีม่วงหิมะนายจำนงค์ เปไธสงยกเลิกสิทธิ
0285/2557ข้าวกข16กรมการข้าวจดทะเบียน
0286/2557ข้าวกข47กรมการข้าวจดทะเบียน
0287/2557พริกแก่นหอม 60มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0288/2557พริกหนุ่มมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0289/2557พริกหนุ่มเขียวตอง 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0290/2557พริกช่อจินดา 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0291/2557พริกยอดสนเข็ม 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0292/2557พริกห้วยสีทนขามแก่น 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0293/2557พริกจินดานิล 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0294/2557พริกยู่ยี่มอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0295/2557พริกห้วยสีทนกาลพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0296/2557พริกยอดสนมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0297/2557พริกยู่ยี่ 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0298/2557มะเขือเทศมณีสยาม 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0299/2557มะเขือเทศมรกตแดง 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0300/2557มะเขือเทศพวงทอง 80มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0301/2557ข้าวโพด216 วายมหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0302/2557ข้าวโพด209 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0303/2557ข้าวโพด241 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่นจดทะเบียน
0304/2557ยูคาลิปตัสปม 2-1กรมป่าไม้จดทะเบียน
0305/2557ยูคาลิปตัสปม 2-2กรมป่าไม้จดทะเบียน
0306/2557ยูคาลิปตัสปม 2-3กรมป่าไม้จดทะเบียน
0307/2557ยูคาลิปตัสปม 2-4กรมป่าไม้จดทะเบียน
0308/2557ยูคาลิปตัสปม 2-5กรมป่าไม้จดทะเบียน
0309/2557ยูคาลิปตัสปม 2-6กรมป่าไม้จดทะเบียน
0310/2557แตงกวาเบอร์ 00335บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0311/2557แตงกวาเบอร์ 04097บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0312/2557แตงกวาซียูอาร์ 1344บริษัท เจียไต๋ จำกัดยกเลิกสิทธิ
0313/2558ชวนชมประกายเงินนางสาวนภาพร สุวรรณฑายกเลิกสิทธิ
0314/2558ชวนชมประกายทองนางสาวนภาพร สุวรรณฑายกเลิกสิทธิ
0315/2558อ้อยทีพีเจ03-452กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียน
0316/2558อ้อยทีพีเจ04-713กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียน
0317/2558อ้อยทีพีเจ04-768กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียน
0318/2558แตงกงาซูม (ซียูอาร์ เบอร์ 1233)บริษัท เจียไต๋ จำกัดยกเลิกสิทธิ
0319/2558แตงกงาพอร์เตอร์ (ซียูอาร์ เบอร์ 1095)บริษัท เจียไต๋ จำกัดยกเลิกสิทธิ
0320/2558แตงกงาไฉไล (ซียูอาร์ เบอร์ 1041)บริษัท เจียไต๋ จำกัดยกเลิกสิทธิ
0321/2558พริกคีรีราษฎร์ 1สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียน
0322/2558พริกคีรีราษฎร์ 2สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียน
0323/2558พริกคีรีราษฎร์ 3สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียน
0324/2558พริกคีรีราษฎร์ 4สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียน
0325/2558พริกคีรีราษฎร์ 5สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียน
0326/2558พริกคีรีราษฎร์ 6สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียน
0327/2558พริกคีรีราษฎร์ 7สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียน
0328/2558พริกคีรีราษฎร์ 8สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจดทะเบียน
0329/2558บัวรัตนอุบลนายไพรัตน์ ทรงพานิชยกเลิกสิทธิ
0330/2558มะละกอเรดโนวาบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0331/2558ยูคาลิปตัสเค 73บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลบริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยี จำกัดจดทะเบียน
0332/2558ยูคาลิปตัสเค 81บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0333/2558ยูคาลิปตัสเค 99บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0334/2558ยูคาลิปตัสเค 142บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0335/2558ยูคาลิปตัสเอช 291บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0336/2558อ้อยทองภูมิ 1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0337/2558อ้อยทองภูมิ 2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0338/2558อ้อยทองภูมิ 3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0339/2558อ้อยทองภูมิ 4วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0340/2558ข้าวโพดซี.พี.สวีทบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0341/2558ข้าวโพดซี.พี. สวีท เอส 1บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0342/2558ข้าวโพดซี.พี. 201บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0343/2558ฝรั่งเคยูการ์ดเบอร์1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนจดทะเบียน
0344/2558ข้าวโพดดี4002แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีลแอลซีจดทะเบียน
0345/2558ข้าวโพดดี9714แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0346/2558ข้าวโพดบี6810แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0347/2558ข้าวโพดดี1925แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0348/2558ข้าวโพดดี1640แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0349/2558ข้าวโพดจี5049แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0350/2558ข้าวโพดดี2461แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0351/2558ข้าวโพดดี1826แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0352/2558พริกดวงมณี 004บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0353/2558พริกซีที 05276-เอบริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0354/2558พริกซีที 04255-3บริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0355/2558พริกซีเอ 1441มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0356/2558พริกซีเอ 1445มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0357/2558พริกซีเอ 1447มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0358/2558พริกซีเอ 1448มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0359/2558พริกซีเอ 1449มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0360/2558พริกซีเอ 1450มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0361/2558พริกซีเอ 1451มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0362/2558พริกซีเอ 683มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0363/2558พริกซีเอ 1286มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0364/2558แตงเทศผิวเรียบดีดับเบิ้ลยูโอ 165บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0365/2558แตงเทศผิวเรียบดีดับเบิ้ลยูโอ 166บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0366/2558แตงเทศผิวเรียบดีดับเบิ้ลยูโอ 167บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0367/2558แตงเทศลายนูนดีดับเบิ้ลยูโอ 169บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0368/2558ลิ้นจี่ป้าอิ๊ดนายจุลพงษ์ คุ้นวงศ์จดทะเบียน
0369/2558ลิ้นจี่ป้าชิดนายจุลพงษ์ คุ้นวงศ์จดทะเบียน
0370/2558บัวมิสสยามนายไพรัตน์ ทรงพานิชยกเลิกสิทธิ
0371/2558บัวพิงค์ริบบอนนายไพรัตน์ ทรงพานิชยกเลิกสิทธิ
0372/2559ข้าวโพดซี.พี. 888 3จีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0373/2559ข้าวโพดซี.พี. บี905บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0374/2559ทุเรียนจันทบุรี 4กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0375/2559ทุเรียนจันทบุรี 5กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0376/2559ทุเรียนจันทบุรี 6กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0377/2559ข้าวโพดพี4554บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัดจดทะเบียน
0378/2559ข้าวโพดพี4472บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัดจดทะเบียน
0379/2559ข้าวโพดบี5601แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0380/2559ข้าวโพดดี2362แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0381/2559ข้าวโพดเอช1117แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0382/2559ข้าวโพดเอช4027แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0383/2559ข้าวโพดเอช0442แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0384/2559ข้าวโพดดี2105แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0385/2559ข้าวโพดจี6809แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0386/2559ข้าวกข45กรมการข้าวจดทะเบียน
0387/2559ฝ้ายตากฟ้า 84-4กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0388/2559ฝ้ายตากฟ้า 86-5กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0389/2559ยูคาลิปตัสเค 97บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0390/2559ยูคาลิปตัสเค 121บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0391/2559ยูคาลิปตัสเค 126บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0392/2559ยูคาลิปตัสเอช 228บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดจดทะเบียน
0393/2559มันสำปะหลังภูพาน5นายชคปาน กุนางจดทะเบียน
0394/2559มันสำปะหลังภูพาน5นายชคปาน กุนางจดทะเบียน
0395/2559แตงกวาซี 664บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0396/2559แตงกวาซี 665บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0397/2559แตงกวาซี 666บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0398/2559แตงกวาซี 668บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0399/2559กล้วยไม้สกุลหวายโจซีลีนนายนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรืองจดทะเบียน
0400/2559มะเขือท็อปกันบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0401/2559มะเขืออีพีซีที 614เอบริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0402/2559มะเขืออีพีซีที 614บีบริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0403/2559มะเขือมณีจันทราบริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0404/2559มะเขืออีพีซีที 626 เอบริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0405/2559มะเขืออีพีซีที 626 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0406/2559มะเขืออะมิทิสบริษัท เจียไต๋ จำกัดจดทะเบียน
0407/2559มะขามเพชรซับเปิบนายคนึง กองศรีจดทะเบียน
0408/2560กล้วยไม้สกุลหวายพลอยชมพูนายสุวรรณ หิรัญวรวุฒิกุลยกเลิกสิทธิ
0409/2559ถั่วฝักยาวเขียวดกโกลด์บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0410/2560แตงกวาล้านนา 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0411/2560แตงกวาล้านนา 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0412/2560แตงกวาล้านนา 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0413/2560แตงกวาล้านนา 4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0414/2560แตงกวาล้านนา 5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0415/2560แตงกวาล้านนา 6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0416/2560แตงกวาล้านนา 7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0417/2560แตงร้านล้านนา 8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0418/2560แตงกวาล้านนา 9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0419/2560แตงกวาล้านนา 10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0420/2560แตงกวาล้านนา 11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0421/2560แตงกวาล้านนา 12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0422/2560แตงกวาล้านนา 13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0423/2560ข้าวโพดบี2195แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0424/2560ข้าวโพดจี2689แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0425/2560ข้าวโพดบี8798แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0426/2560ข้าวโพดจี0578แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0427/2560ข้าวโพดดี2832แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0428/2560ข้าวโพดบี9742แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0429/2560ข้าวหอมธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จดทะเบียน
0430/2560ส้มเขียวหวานทองอัมพันนายกฤษฎา เกียรติสมาน จดทะเบียน
0431/2560ส้มเขียวหวานเหรียญทองนายกฤษฎา เกียรติสมาน จดทะเบียน
0432/2560ข้าวไรซ์เบอรรี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนจดทะเบียน
0433/2560ข้าวสินเหล็กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนจดทะเบียน
0434/2560ข้าวกขผ1กรมการข้าวจดทะเบียน
0435/2560ข้าวเจเอ็น29-พีทีที-43-1-5-5-1-3-1อาร์กรมการข้าวจดทะเบียน
0436/2560ข้าวโพด216แอลมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0437/2560ข้าวโพดไข่มุกอีสาน 49มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0438/2560ข้าวโพดสลับสี 49มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0439/2560ข้าวโพดดอกคูณ 49มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0440/2560ข้าวโพดขอนแก่น-2 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0441/2560ข้าวโพดขอนแก่น-5 วายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0442/2560ข้าวโพดขอนแก่น-8 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0443/2560ข้าวโพดขอนแก่น-8 วายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0444/2560ข้าวโพดนวลทองมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0445/2560ข้าวโพดแก่นทองมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0446/25560ข้าวโพดขาวนวลมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0447/2560มะละกอส้มตำบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0448/2560บัวอุดมบารมีนายอุดม พุ่มไสวจดทะเบียน
0449/2560บัวชมพูกรกฎนายอุดม พุ่มไสวจดทะเบียน
0450/2560บัวกวักม่วงไสวนายอุดม พุ่มไสวจดทะเบียน
0451/2560อ้อยทองภูมิ 5สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0452/2560ยูคาลิปตัสพีที 86บริษัท ทรีเทค จำกัดจดทะเบียน
0453/2560ยูคาลิปตัสพีที 126บริษัท ทรีเทค จำกัดจดทะเบียน
0454/2560พริกกิ่งเพชรบริษัท ที เอส เอ จำกัดจดทะเบียน
0455/2560ฟักทองประกายทองบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0456/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเกรท คิงสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0457/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นออร่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0458/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงใหม่ เพิลสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0459/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นบิวตี้ พริ้นซ์เซ็สสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0460/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นพิมพ์ใจสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจดทะเบียน
0461/2561ข้าวก่ำเจ้า มช.107มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จดทะเบียน
0462/2561อ้อยเอสอาร์เอส 2000-5-14กรมวิชาการเกษตร จดทะเบียน
0463/2561ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 84-2กรมวิชาการเกษตร จดทะเบียน
0464/2561กล้วยไม้สกุลหวายมาดาม พิงค์นายชุมพล พรหมประทานพรจดทะเบียน
0465/2561กล้วยไม้สกุลหวายชูการ์ พิงค์นายชุมพล พรหมประทานพรจดทะเบียน
0466/2561ข้าวกข49กรมการข้าวจดทะเบียน
0467/2561ข้าวกข53กรมการข้าวจดทะเบียน
0468/2561ข้าวกข57กรมการข้าวจดทะเบียน
0469/2561ข้าวกข63กรมการข้าวจดทะเบียน
0470/2561ข้าวโพดแปซิฟิค321บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0471/2561ข้าวโพดแปซิฟิค321บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0472/2561ข้าวโพดไฮบริกซ์58บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0473/2561ข้าวโพด50059บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0474/2561ข้าวโพด50068บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0475/2561ข้าวโพด50069บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0476/2561ข้าวโพด310บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0477/2561ข้าวโพด311บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0478/2561ข้าวโพด312บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0479/2561ข้าวโพด314บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0480/2561ข้าวโพด405บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0481/2561ข้าวโพดเอฟ3184บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0482/2561ข้าวโพดเอ็ม5116บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0483/2561ข้าวโพดเอ็มเอช49บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0484/2561ข้าวโพดแปซิฟิค271บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0485/2561ข้าวโพด403บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0486/2561ข้าวโพดเหนียวทับทิมบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0487/2561ข้าวโพดเหนียวจัมโบ้บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0488/2561ข้าวโพดเค ดับบลิว ที401บริษัท เค ดับบลิว เอสซีสด์ (ไทยแลนด์) จำกัดจดทะเบียน
0489/2561ข้าวโพดเค ดับบลิว ที708บริษัท เค ดับบลิว เอสซีสด์ (ไทยแลนด์) จำกัดจดทะเบียน
0490/2561ข้าวโพดซี.พี. 111บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0491/2561ข้าวโพดซี.พี. ฮันนี่สวีทบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0492/2561ข้าวโพดไอคิวที234บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0493/2561ข้าวโพดเคเอส522บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0494/2561ข้าวโพดเอสเคเคเอ็มเอ็ม243บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0495/2561ข้าวโพดเอสเคเคจีจี 229บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัดจดทะเบียน
0496/2561ฝ้ายตากฟ้า 6กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0497/2562ข้าวโพดเอ็นเค6232บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียน
0498/2562ข้าวโพดเอ็นเค6253บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียน
0499/2562มะเขือเทศเพชรอุบล 1มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจดทะเบียน
0500/2562มะเขือเทศเพชรอุบล 2มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจดทะเบียน
0501/2562แตงโมทีโออาร์ 466บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0502/2562แตงโมทีโออาร์ 467บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0503/2562แตงโมทีโออาร์ 468บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0504/2562แตงโมทีโออาร์ 469บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0505/2562ส้มเขียวหวานแพร่ 1กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน
0506/2562ฟักทองทองล้านนา 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0507/2562ฟักทองทองล้านนา 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0508/2562ฟักทองทองล้านนา 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0509/2562ฟักทองทองล้านนา 4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0510/2562ฟักทองทองล้านนา 5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0511/2562ฟักทองทองล้านนา 6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0512/2562ฟักทองทองล้านนา 7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0513/2562ถั่วฝักยาวล้ำน้ำพอง 2บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0514/2562บวบเหลี่ยมฟาโรห์บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0515/2562บวบเหลี่ยมมินิบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0516/2562แตงโมโกลเด้นสวีท80บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0517/2562แตงกวาล่ำซำบริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0518/25622แตงกวาบีซี 43-452บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0519/2562แตงร้านแอล 3392บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0520/2562แตงกวาล่ำซำ 2บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0521/2562แตงร้านแอล 3453บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0522/2562แตงกวาล่ำซำ 3บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0523/2562แตงกวาบีซี 43-305บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0524/2562แตงร้านแอล 3479บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0525/2562แตงกวาล่ำซำ 4บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0526/2562แตงร้านแอล 3468บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0527/2562แตงกวาบีซี 43-104บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0528/2562แตงกวภูเขียว 2บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0529/2562แตงร้านแอล13บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0530/2562แตงกวาสนั่นเมืองบริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0531/2562แตงกวาแอล 5793บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัดจดทะเบียน
0532/2562ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0533/2562ข้าวโพด213บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0534/2562ข้าวโพด404บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0535/2562ข้าวโพดแฟนซีขาวม่วง 212บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0536/2562ข้าวโพดไฮบริกซ์39บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0537/2562ข้าวโพดไฮบริกซ์53บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดจดทะเบียน
0538/2562พริกอัคนีพิโรธมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0539/2562พริกเพชรมอดินแดงมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0540/2562พริกทับทิมมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0541/2562พริกหยกเขียวมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0542/2562พริกหยกขาวมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0543/2562มะเขือเทศแบล็กเชอรี่ ขามแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0544/2562มะเขือเทศโกลเด้น ปริ๊นเซสมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0545/2562มะเขือเทศไลโคเรดมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0546/2562มะเขือเทศมรกตทองมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0547/2562มะเขือเทศมณีอำพันโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0548/2562มะเขือเทศแบล็คเลดี้สวีทโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0549/2562มะเขือเทศเรดเลดี้สวีทโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0550/2562มะเขือเทศมณีทับทิมโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0551/2562ข้าวโพดดี2958แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0552/2562ข้าวโพดดี8409แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0553/2562ข้าวโพดเอช2983แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0554/2562ข้าวโพดบี0050แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0555/2562ข้าวโพดจี1313แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0556/2562ข้าวโพดจี4273แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0557/2562ข้าวโพดจี9861แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0558/2562ข้าวโพดเอช0166แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0559/2562ข้าวโพดจี1199แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0560/2562ข้าวโพดบี7430แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0561/2562ข้าวโพดดี5287แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0562/2562ข้าวโพดจี3249แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0563/2562แฟงปิ่นแก้วบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0564/2562แตงกวาท็อปกรีนบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0565/2562แตงกวาฉัตรเงินบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0566/2562มะระวาเลนไทน์บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0567/2562มะระเขียวหยก 30บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0568/2562มะระไซเบอร์บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0569/2562แตงโมจอมขวัญบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0570/2562ข้าวเอ็มจีซี 1นายชำนาญ พรหมชัย และบริษัท จีซีอะโกรเทรค จำกัดจดทะเบียน
0571/2562กล้วยไม้สกุลหวายม่วงราชกุมารีนายสวง คุ้มวิเชียรจดทะเบียน
0572/2562กล้วยไม้สกุลหวายรักตสิรินนายสวง คุ้มวิเชียรจดทะเบียน
0573/2562มันสำปะหลังห้วยบง 90มูลนิธิสถานบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จดทะเบียน
0574/2562ข้าวกข59กรมการข้าวจดทะเบียน
0575/2562ข้าวกข61กรมการข้าวจดทะเบียน
0576/2562มะเขือดาวิกาบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0577/2562มะเขือเทศเอ็กซ์ตร้าโกลด์บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0578/2562มะเขือเทศแพรวชมพูบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0579/2562มะเขือเทศพรีเมี่ยมโกลด์บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0580/2562พริกเพชรมงคลบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดจดทะเบียน
0581/2562พริกเรดซันอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0582/2562พริกเรดมูนอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0583/2562พริกเยลโล มูนมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจดทะเบียน
0584/2562ข้าวโพดจี5321แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยีบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี แอลแอลซีจดทะเบียน
0585/2562ข้าวโพดจี0571แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0586/2562ข้าวโพดบี5926แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0587/2562ข้าวโพดดี3736แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0588/2562ข้าวโพดเอช8635แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0589/2562ข้าวโพดดี6988แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0590/2562ข้าวโพดเอช0897แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีจดทะเบียน
0591/2562ข้าวเจ้าก่ำแม่โจ้ 1เอมหวิทยาลัยแม่โจ้จดทะเบียน
0592/2562ข้าวโพดเอ็นพี5388บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีจดทะเบียน
0593/2562ข้าวโพดเอ็นพี5300บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีจดทะเบียน
0594/2562ข้าวโพดเอ็นพี5120บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีจดทะเบียน
0595/2562ข้าวโพดเอ็นพี5150บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีจดทะเบียน
0596/2562ข้าวโพดเอ็นพี5139บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีจดทะเบียน
0597/2562ข้าวโพดเอ็นพี5296บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีจดทะเบียน
0598/2562ข้าวโพดเอ็นพี5038บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีจดทะเบียน
0599/2562ข้าวโพดเอ็นพี5088บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีจดทะเบียน
0600/2562ข้าวโพดเอ็นพี5350บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีจดทะเบียน
0601/2562ข้าวโพดเอ็นพี5376บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีจดทะเบียน
0602/2562ข้าวโพดเอ็นพี5356บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเนชั่น เอจีจดทะเบียน
0603/2562แตงกวาซีเอ็ม 691บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0604/2562แตงกวาซีเอ็ม 692บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0605/2562แตงกวาซี 681บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0606/2562แตงกวาซี 693บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0607/2562แตงกวาซี 694บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0608/2562แตงร้านซี 683บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0609/2562แตงร้านซีแอล685บริษัท กรีนซีดส์ จำกัดจดทะเบียน
0610/2563ข้าวกข22กรมการข้าวจดทะเบียน
0611/2563ข้าวกข67กรมการข้าวจดทะเบียน