รายการหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (คพ.2)

เลขที่หนังสือชนิดพืชชื่อพันธุ์ผู้ทรงสิทธิวันเริ่มการคุ้มครองวันสิ้นสุดการคุ้มครองหมายเหตุ
0001/2549กล้วยไม้สกุลหวายลอราบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561ยกเลิกสิทธิ
0002/2549กล้วยไม้สกุลหวายเบลลาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2558ยกเลิกสิทธิ
0003/2549กล้วยไม้สกุลหวายมอร์นิ่งสตาร์บริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561ยกเลิกสิทธิ
0004/2549กล้วยไม้สกุลหวายสุรีย์พีชนายมานะ คูเจริญชัยมานที5 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553ยกเลิกสิทธิ
0005/2549กล้วยไม้สกุลหวายสิรินทร์ บลูบัตเตอร์ไฟล์นายมานะ คูเจริญชัยมานที6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553ยกเลิกสิทธิ
0006/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงสิรินทร์นายมานะ คูเจริญชัยมานที6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553ยกเลิกสิทธิ
0007/2549กล้วยไม้สกุลหวายลินดาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2561ยกเลิกสิทธิ
0008/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอลลาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2553ยกเลิกสิทธิ
0009/2549กล้วยไม้สกุลหวายอลิเซียบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด5 ก.ย. 25494 ก.ย. 2558ยกเลิกสิทธิ
0010/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงพิมลนายภาสิต กลั่นประสริฐ6 ก.ย. 25492 ธ.ค. 2554ยกเลิกสิทธิ
0011/2549กล้วยไม้สกุลหวายขาววัชระนายวัชระ ลิ้มสงวน 6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2551ยกเลิกสิทธิ
0012/2549กล้วยไม้สกุลหวายเอเวอร์กรีนพิงค์นายศิระ อุดมปรีชา6 ก.ย. 25494 ก.พ. 2556ยกเลิกสิทธิ
0013/2549กล้วยไม้สกุลหวายแดงวาสนานางวาสนา อนุตธโต5 ก.ย. 2549 2 ธ.ค. 2554ยกเลิกสิทธิ
0014/2549กล้วยไม้สกุลหวายพีเอ็ม นลินทิพย์บริษัท ธาดาออร์คิด จำกัด 6 ก.ย. 25499 ก.ค. 2553ยกเลิกสิทธิ
0015/2550ข้าวโพดเจ๊หลีห้าสี่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด23 เม.ย. 255022 เม.ย. 2562จดทะเบียน
0016/2550ข้าวโพดทรอปปิคอลแปดแถวบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด23 เม.ย. 255022 เม.ย. 2562จดทะเบียน
0017/2550ข้าวโพดเอ็มหกศูนย์หนึ่งศูนย์บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด23 เม.ย. 255022 เม.ย. 2562จดทะเบียน
0018/2550ข้าวโพดเอฟเอชสามบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด23 เม.ย. 255022 เม.ย. 2562จดทะเบียน
0019/2550กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาควีนบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 14 ส.ค. 255013 ส.ค. 2562จดทะเบียน
0020/2550กล้วยไม้สกุลหวายโซชาบริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด 14 ส.ค. 255013 ส.ค. 2562จดทะเบียน
0021/2550กล้วยไม้สกุลหวายแอนนาไบรด์บริษัท บางกอกกรีน จำกัด 17 ส.ค. 255025 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0022/2550มะระเขียวหยก16บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด12 ก.ย. 255011 ก.ย. 2563จดทะเบียน
0023/2550มะระซีที 110482-1บริษัท เจียไต๋ จำกัด 30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562จดทะเบียน
0024/2550มะระซีที 110481-1บริษัท เจียไต๋ จำกัด 30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562จดทะเบียน
0025/2550มะระซีที 11880092บริษัท เจียไต๋ จำกัด 30 ต.ค. 255029 ต.ค. 2562จดทะเบียน
0026/2550อ้อยมุกดาหารกรมวิชาการเกษตร19 พ.ย. 255018 พ.ย. 2562จดทะเบียน
0027/2550ข้าวพัทลุงกรมการข้าว6 ธ.ค. 25505 ธ.ค. 2562จดทะเบียน
0028/2550อ้อยสุพรรณบุรี 72กรมวิชาการเกษตร7 ธ.ค. 25506 ธ.ค. 2562จดทะเบียน
0029/2551ข้าวชัยนาท2กรมการข้าว15 พ.ค. 255114 พ.ค. 2563จดทะเบียน
0030/2551อ้อยมิตรผล1บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด22 พ.ค. 255121 พ.ค. 2563จดทะเบียน
0031/2551อ้อยมิตรผล2บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด22 พ.ค. 255121 พ.ค. 2563จดทะเบียน
0032/2551กล้วยไม้สกุลหวายลักกี้ไวท์นายพงศ์ธร บูรณะเจตน์6 มิ.ย. 25515 มิ.ย. 2563จดทะเบียน
0033/2551กล้วยไม้สกุลหวายบูรณะบลูนายพงศ์ธร บูรณะเจตน์6 มิ.ย. 25515 มิ.ย. 2563จดทะเบียน
0034/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 66บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563จดทะเบียน
0035/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 103บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563จดทะเบียน
0036/2551แตงโมแบล็คบอล 093บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255125 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0037/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 23บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563จดทะเบียน
0038/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 56บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563จดทะเบียน
0039/2551แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 11บริษัท เจียไต๋ จำกัด 14 ต.ค. 255113 ต.ค. 2563จดทะเบียน
0040/2551มะละกอกลางดงนายบุญลือ สุขเกษม24 ต.ค. 255123 ต.ต. 2563จดทะเบียน
0041/2552แตงกวาเบอร์ 99294บริษัท เจียไต๋ จำกัด 28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
0042/2552แตงกวาเบอร์ 02024บริษัท เจียไต๋ จำกัด 28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
0043/2552แตงกวาเบอร์ 02395บริษัท เจียไต๋ จำกัด 28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
0044/2552แตงกวาซียูไอ เบอร์ 89บริษัท เจียไต๋ จำกัด 28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
0045/2552แตงร้านเบอร์ 467 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด 28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
0046/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 62บริษัท เจียไต๋ จำกัด 28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
0047/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 63บริษัท เจียไต๋ จำกัด 28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
0048/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 81บริษัท เจียไต๋ จำกัด 28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
0049/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 83บริษัท เจียไต๋ จำกัด 28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
0050/2552แตงร้านซียูไอ เบอร์ 84บริษัท เจียไต๋ จำกัด 28 เม.ย. 255227 เม.ย. 2564จดทะเบียน
0051/2552อ้อยขอนแก่น 3กรมวิชาการเกษตร18 พ.ค. 255217 พ.ค. 2564จดทะเบียน
0052/2552อ้อย94-2-099กรมวิชาการเกษตร18 พ.ค. 255217 พ.ค. 2564จดทะเบียน
0053/2552อ้อยขอนแก่น 80กรมวิชาการเกษตร18 พ.ค. 255217 พ.ค. 2564จดทะเบียน
0054/2552ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 5กรมวิชาการเกษตร9 ก.ย. 25528 ก.ย. 2564จดทะเบียน
0055/2552กล้วยไม้สกุลหวายเฉลิมกรุงนายนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรือง27 ต.ค. 255226 ต.ค. 2564จดทะเบียน
0056/2552กล้วยไม้สกุลหวายไลท์พิงค์นายธวัชชัย เจนวณิชวิทย์27 ต.ค. 255226 ต.ค. 2564จดทะเบียน
0057/2553มันสำปะหลังห้วยบง 80มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศ4 ม.ค. 25533 ม.ค. 2565จดทะเบียน
0058/2553มะเขือเทศเพชรลานนา 713บริษัท เจียไต๋ จำกัด 29 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0059/2553มะเขือเทศซีที 02020บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255328 ม.ค. 2565จดทะเบียน
0060/2553มะเขือเทศซีที 02027บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255328 ม.ค. 2565จดทะเบียน
0061/2553มะเขือเทศกัลยาณี 532บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0062/2553มะเขือเทศซีที 01427บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255328 ม.ค. 2565จดทะเบียน
0063/2553มะเขือเทศซีที 01301-18บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255328 ม.ค. 2565จดทะเบียน
0064/2553มะเขือเทศซีที 01299-25บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255328 ม.ค. 2565จดทะเบียน
0065/2553มะเขือเทศทีเอ็ม 552บริษัท เจียไต๋ จำกัด29 ม.ค. 255325 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0066/2553ข้าวโพด50043บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 1 เม.ย. 255331 มี.ค. 2565จดทะเบียน
0067/2553ข้าวโพด50045บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด1 เม.ย. 255331 มี.ค. 2565จดทะเบียน
0068/2553ข้าวโพด50046บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด1 เม.ย. 255331 มี.ค. 2565จดทะเบียน
0069/2553ข้าวบางแตนกรมการข้าว27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565จดทะเบียน
0070/2553ข้าวอยุธยา 1กรมการข้าว27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565จดทะเบียน
0071/2553ข้าวกข29กรมการข้าว27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565จดทะเบียน
0072/2553ข้าวกข31กรมการข้าว27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565จดทะเบียน
0073/2553ข้าวกข33กรมการข้าว27 เม.ย. 255326 เม.ย. 2565จดทะเบียน
0074/2553แตงกวาซี-จี-เอส8บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565จดทะเบียน
0075/2553แตงกวาซี-ดับเบิ้ลยู-เอ็ม13บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565จดทะเบียน
0076/2553แตงร้านซี-จี2-แอล 9บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565จดทะเบียน
0077/2553แตงร้านซี-จี4-เอล 3บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด12 พ.ย. 255311 พ.ย. 2565จดทะเบียน
0078/2553มะม่วงทองคำนายหยอง แซ่ตัน1 ธ.ค. 255330 พ.ย. 2570จดทะเบียน
0079/2554ข้าวสุพรรณบุรี 3กรมการข้าว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566จดทะเบียน
0080/2553ข้าวกข12กรมการข้าว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566จดทะเบียน
0081/2553ข้าวกข35กรมการข้าว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566จดทะเบียน
0082/2553ข้าวพิษณุโลก 80กรมการข้าว28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2566จดทะเบียน
0083/2554ขนุนเพชรดำรงนายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ 28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2571จดทะเบียน
0084/2554ฝรั่งวังชมภูนายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ 28 ม.ค. 255427 ม.ค. 2571จดทะเบียน
0085/2554ทุเรียนนวลทองจันทร์นายสุเทพ นพพันธ์23 มิ.ย. 255422 มิ.ย. 2571จดทะเบียน
0086/2554แตงโมซี101บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด28 ก.ค. 255427 ก.ค. 2556จดทะเบียน
0087/2554แตงโมซี102บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด28 ก.ค. 255427 ก.ค. 2556จดทะเบียน
0088/2554ยูคาลิปตัสจี2บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด 29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
0089/2554ยูคาลิปตัสเอช 288บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
0090/2554ยูคาลิปตัสเค7บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
0091/2554ยูคาลิปตัสเค 58บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
0092/2554ยูคาลิปตัสเค 62บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
0093/2554ยูคาลิปตัสเค 63บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
0094/2554ยูคาลิปตัสเค 69บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด29 ส.ค. 255428 ส.ค. 2581จดทะเบียน
0095/2555ข้าวโพด16926เอฟบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด16 พ.ค. 255515 ก.พ. 2567จดทะเบียน
0096/2555ข้าวโพดดับเบิ้ลยูเอ็กซ์ ซีเอส 08บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด16 พ.ค. 255515 ก.พ. 2567จดทะเบียน
0097/2555ยูคาลิปตัสเค 61บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
0098/2555ยูคาลิปตัสเค 67บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
0099/2555ยูคาลิปตัสเค 68บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
0100/2555ยูคาลิปตัสเค 70บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
0101/2555ยูคาลิปตัสเค 133บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
0102/2555ยูคาลิปตัสเค 134บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด1 มี.ค. 255528 ก.พ. 2582จดทะเบียน
0103/2555มะเขือเทศเพชรชมพูบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด16 มี.ค. 255515 มี.ค. 2567จดทะเบียน
0104/2555มะเขือเทศเอ็กซ์ตร้า 390บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด16 มี.ค. 255515 มี.ค. 2567จดทะเบียน
0105/2555มะระบีจี 390บริษัท เจียไต๋ จำกัด27 มี.ค. 255525 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0106/2555มะระบีจี 369บริษัท เจียไต๋ จำกัด27 มี.ค. 255526 มี.ค. 2567จดทะเบียน
0107/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 001นายธำรง ศุภชาติวงศ์15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567จดทะเบียน
0108/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 002นายธำรง ศุภชาติวงศ์15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567จดทะเบียน
0109/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 003นายธำรง ศุภชาติวงศ์15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567จดทะเบียน
0110/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 004นายธำรง ศุภชาติวงศ์15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567จดทะเบียน
0111/2555กล้วยไม้สกุลแวนด้าบีพี 005นายธำรง ศุภชาติวงศ์15 ส.ค. 255514 ส.ค. 2567จดทะเบียน
0112/2555ทุเรียนจันทบุรี 1กรมวิชาการเกษตร21 ส.ค. 255520 ส.ค. 2572จดทะเบียน
0113/2555ทุเรียนจันทบุรี 2กรมวิชาการเกษตร21 ส.ค. 255520 ส.ค. 2572จดทะเบียน
0114/2555ทุเรียนจันทบุรี 3กรมวิชาการเกษตร21 ส.ค. 255520 ส.ค. 2572จดทะเบียน
0115/255ฝรั่งไส้แดงจินดานายประสาทพร ช้างน้อย 28 ส.ค. 255527 ส.ค. 25572จดทะเบียน
0116/255ยูคาลิปตัสเอช 294บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0117/255ยูคาลิปตัสเอช 296บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0118/2555ยูคาลิปตัสเค 83บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0119/2555ยูคาลิปตัสเค 93บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0120/2555ยูคาลิปตัสเค 94บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0121/2555ยูคาลิปตัสเค 109บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0122/2555ยูคาลิปตัสเค 111บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0123/2555ยูคาลิปตัสเค 112บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0124/2555ยูคาลิปตัสเค 137บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0125/2555ยูคาลิปตัสเค 138บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0126/2555ยูคาลิปตัสเค 139บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0127/2555ยูคาลิปตัสเค 140บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0128/2555ยูคาลิปตัสเค 145บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด4 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0129/2555ยูคาลิปตัสเค 146บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0130/2555ยูคาลิปตัสเอช 275บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด5 ก.ย. 25554 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0131/2555ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 6กรมวิชาการเกษตร13 ก.ย. 255512 ก.ย. 2567จดทะเบียน
0132/2555ถั่วเหลืองเอ็มเจ 9520-21กรมวิชาการเกษตร13 ก.ย. 255512 ก.ย. 2567จดทะเบียน
0133/2555บัวแทนพงศ์นายไพรัตน์ ทรงพานิช17 ก.ย. 255516 ก.ย. 2567จดทะเบียน
0134/2555บัวแทนขวัญนายไพรัตน์ ทรงพานิช17 ก.ย. 255527 มิ.ย. 2561ยกเลิกสิทธิ
0135/2555บัวสุปราณีพิงค์นายไพรัตน์ ทรงพานิช17 ก.ย. 255527 มิ.ย. 2561ยกเลิกสิทธิ
0136/2555ถั่วฝักยาวลำน้ำโขงบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด17 ก.ย. 255516 ก.ย. 2560จดทะเบียน
0137/255ยูคาลิปตัสเอช4บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด17 ก.ย. 255516 ก.ย. 2582จดทะเบียน
0138/2555ส้มเขียวหวานมีลาภ นายบัณฑูร จิววัฒนากุล20 ก.ย. 25519 ก.ย. 2572จดทะเบียน
0139/2555กล้วยไม้สกุลหวายโสมสวลีนายสวง คุ้มวิเชียร20 ก.ย. 25519 ก.ย. 2567จดทะเบียน
0140/2555กล้วยไม้สกุลหวายแอรร์รี่บูลนายสวง คุ้มวิเชียร20 ก.ย. 25519 ก.ย. 2567จดทะเบียน
0141/2555กล้วยไม้สกุลหวายวีซ่า พีชนายสวง คุ้มวิเชียร20 ก.ย. 25519 ก.ย. 2567จดทะเบียน
0142/2555กล้วยไม้สกุลหวายแอร์รี่ พีชนายสวง คุ้มวิเชียร20 ก.ย. 25519 ก.ย. 2567จดทะเบียน
0143/2555ข้าวโพด50053บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
0144/2555ข้าวโพด50055บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
0145/2555ข้าวโพด50056บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
0146/2555ข้าวโพดแปซิฟิค 313บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
0147/2555ข้าวโพดแปซิฟิค 339บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
0148/2555ข้าวโพดแปซิฟิค 999 ซุปเปอร์บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 2 ต.ค. 25551 ต.ค. 2567จดทะเบียน
0149/2555ถั่วฝักยาวหยกขาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น15 ต.คต. 255514 ต.ค. 2567จดทะเบียน
0150/2555มะปรางเจ้าเนื้อทอง 1นายบุญชอบ เอมอิ่ม27 พ.ย. 255526 พ.ย. 2572จดทะเบียน
0151/2555มะปรางเจ้าเนื้อทอง 2นายบุญชอบ เอมอิ่ม27 พ.ย. 255526 พ.ย. 2572จดทะเบียน
0152/2555ข้าวโพดไฮบริกซ์สามบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 26 พ.ย. 255525 พ.ย. 2567จดทะเบียน
0153/2555ข้าวโพดสวีทไวท์ยี่สิบห้าบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 26 พ.ย. 255525 พ.ย. 2567จดทะเบียน
0154/2556มะระซีที 110482-2บริษัท เจียไต๋ จำกัด4 ม.ค. 25563 ม.ค. 2568จดทะเบียน
0155/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที พิงค์ โคโรเนชั่นศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
0156/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที โกลเด็น เรนศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
0157/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที มาเจสตี้ โคโรเนชั่นศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
0158/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที ไทย การ์เนทศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
0159/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที เกรท เรนศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
0160/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นอาร์ ที สวีท เมมโมรีศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ19 มี.ค. 255618 มี.ค. 2568จดทะเบียน
0161/2556แตงกวาชินจัง 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด1 เม.ย. 255631 มี.ค. 2568จดทะเบียน
0162/2556แตงร้านร้านทอง 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด1 เม.ย. 255631 มี.ค. 2568จดทะเบียน
0163/2556แตงกวาไมโครซี 255บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด24 เม.ย .255623 เม.ย. 2568จดทะเบียน
0164/2556แตงร้านเขียวมาเลย์บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด24 เม.ย .255623 เม.ย. 2568จดทะเบียน
0165/2556แตงกวาไมโครซี 306บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด24 เม.ย .255623 เม.ย. 2568จดทะเบียน
0166/2556แตงโมซี 153บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0167/2556แตงโมทีโออาร์ 02บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0168/2556แตงโมทีโออาร์ 04บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0169/2566แตงกวาซี 185บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0170/2556แตงกวาซี 385บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0171/2556แตงกวาซี 401บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0172/2556แตงร้านซี558บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0173/2556แตงกวาซี434บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0174/2556แตงกวาซี648บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0175/2556แตงกวาซี654บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0176/2556แตงกวาซี655บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0177/2556แตงร้านซี588บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0178/2556แตงร้านซี651บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด10 มิ.ย. 25569 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0179/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู สวีท โรซี่ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ1 ก.ค. 255630 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0180/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู ทับทิมสยามศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ1 ก.ค. 255630 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0181/2556ไม้ดอกสกุลขมิ้นซี เอ็ม ยู มณีสยามศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ1 ก.ค. 255630 มิ.ย. 2568จดทะเบียน
0182/2556แตงโมซี30บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
0183/2556แตงโมซี455บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
0184/2556แตงโมซี456บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
0185/2556มะระซีที 110550บริษัท เจียไต๋ จำกัด13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
0186/2556มะเขือเทศเลดี้พิงค์816บริษัท เจียไต๋ จำกัด13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
0187/2556มะเขือเทศซีที08614บริษัท เจียไต๋ จำกัด13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
0188/2556มะเขือเทศซีที08613บริษัท เจียไต๋ จำกัด13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
0189/2556มะเขือเทศเพชรรุ่ง852บริษัท เจียไต๋ จำกัด13 ส.ค. 255612 ส.ค. 2568จดทะเบียน
0190/2556แตงร้านเชลซีบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
0191/2556ข้าวดับเบิ้ลยูเอ็กซ์พี 474บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
0192/2556พริกเพชรดำบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
0193/2556พริกพีอี 00774บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
0194/2556พริกพีอี 14948บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
0195/2556พริกพีอี 14946บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด25 ก.ย. 255624 ก.ย. 2568จดทะเบียน
0196/2556ข้าวกข14กรมการข้าว14 ต.ค. 255613 ต.ค. 2568จดทะเบียน
0197/2556ข้าวกข37กรมการข้าว14 ต.ค. 255613 ต.ค. 2568จดทะเบียน
0198/2556ข้าวกข39กรมการข้าว14 ต.ค. 255613 ต.ค. 2568จดทะเบียน
0199/2556ข้าวกข41กรมการข้าว14 ต.ค. 255613 ต.ค. 2568จดทะเบียน
0200/2556ข้าวกข43กรมการข้าว14 ต.ค. 255613 ต.ค. 2568จดทะเบียน
0201/2556กล้วยไม้สกุลหวายพิงค์ลนานายบรรเจิด หลำสาคร24 ต.ค. 255625 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0202/2556ข้าวโพดทีเอฟ 222บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเชีย จำกัด 14 พ.ย. 255613 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0203/2556ขนุนเพชรจริยานายดำรงศักดิ์ วิรยศิริ 27 พ.ย. 255626 พ.ย. 2573จดทะเบียน
0204/2556ข้าวโพดจี5383แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0205/2556ข้าวโพดดี1060แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0206/2556ข้าวโพดเอช5228แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0207/2556ข้าวโพดจี3534แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0208/2556ข้าวโพดดี5681แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0209/2556ข้าวโพดบี4070แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0210/2556ข้าวโพดดี2138แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0211/2556ข้าวโพดดี0561แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0212/2556ข้าวโพดดี2822แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0213/2556ข้าวโพดบี5165แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0214/2556ข้าวโพดเอช4423แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0215/2556ข้าวโพดดี9603แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0216/2556ข้าวโพดเอช1620แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0217/2556ข้าวโพดดี4121แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0218/2556ข้าวโพดเอช2104แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0219/2556ข้าวโพดดี7984แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0220/2556ข้าวโพดดี8118แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0221/2556ข้าวโพดเอช0429แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี29 พ.ย. 255628 พ.ย. 2568จดทะเบียน
0222/2556ผักบุ้งเคเค 393บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด11 ธ.ค. 255610 ธ.ค. 2568จดทะเบียน
0223/2556ฝรั่งแดงหนึ่งบริษัท กรีนเวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด13 ธ.ค. 255612 ธ.ค. 2573จดทะเบียน
0224/2556ฝรั่งแดงสามบริษัท กรีนเวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด13 ธ.ค. 255612 ธ.ค. 2573จดทะเบียน
0225/2557แตงโมแฮปปี้ แฟมิลี่บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด30 ม.ค. 255729 ม.ค. 2569จดทะเบียน
0226/2556มะระบีจี 780บริษัท เจียไต๋ จำกัด30 ม.ค. 255729 ม.ค. 2569จดทะเบียน
0227/2556ชวนชมซิลเวอร์แทป(Silvertab)นายกฤตย์ กันเหตุ11 มี.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0228/2556ชวนชมพลาตินั่ม (Platinum)นายกฤตย์ กันเหตุ11 มี.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0229/2557ข้าวโพดซี.พี. 938บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด10 เม.ย. 25579 เม.ย. 2569จดทะเบียน
0230/2557ข้าวโพดซี.พี. 908บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด10 เม.ย. 25579 เม.ย. 2569จดทะเบียน
0231/2557ข้าวโพดเอ็นเค 6346บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0232/2557ข้าวโพดเอ็นเค 6326บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0233/2557ข้าวโพดเอ็นเค 58บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 25575 พ.ค. 2560จดทะเบียน
0234/2557ข้าวโพดเอ็นที 6248บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 25575 พ.ค. 2560จดทะเบียน
0235/2557ข้าวโพดเอ็นที 7208บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0236/2557ข้าวโพดเอส 7328บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด6 พ.ค. 25575 พ.ค. 2560จดทะเบียน
0237/2557พริกเอช จี 1-1บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
0238/2557พริกเอช จี 1-3บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
0239/2557พริกเอ็ม เอส 37บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
0240/2557พริกเอช จี 1-12บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
0241/2557พริกจักรพรรดิ 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
0242/2557พริกแม่ปิง 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
0243/2557พริกเอช แอล จี-42บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
0244/2557พริกภูพิงค์บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
0245/2557พริกกระดังงา 09บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
0246/2557พริกเอช จี 4-4บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด26 มิ.ย. 255725 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
0247/2557แตงร้านซียูซีที 162บริษัท เจียไต๋ จำกัด1 ก.ค. 255730 มิ.ย. 2569จดทะเบียน
0248/2557แตงร้านเบอร์ 04087บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0249/2557แตงร้านซียูอาร์ 987 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0250/2557แตงร้านซียูซีที 164บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0251/2557แตงร้านเบอร์ 04088บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0252/2557แตงร้านซียูอาร์ 960 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0253/2557แตงโมดับบลิวเอ็ม 228บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0254/2557แตงโมดับบลิวเอ็มไอ 92บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0255/2557แตงโมอัมรินทร์ 959บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0256/2557แตงโมซียูอาร์ 994บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0257/2557แตงโมซียูอาร์ 999บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0258/2557แตงโมอมตะ 2บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0259/2557แตงโมอมตะ 3บริษัท เจียไต๋ จำกัด15 ก.ค. 255714 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0260/2557ข้าวโพดเอสเอ 5010บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเชีย จำกัด30 ก.ค. 255729 ก.ค. 2569จดทะเบียน
0261/2557ข้าวโพดบี3380แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0262/2557ข้าวโพดเอช0148แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0263/2557ข้าวโพดดี3692แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0264/2557ข้าวโพดบี4899แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0265/2557ข้าวโพดบี2204แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0266/2557ข้าวโพดบี0849แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0267/2557ข้าวโพดบี9772แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0268/2557ข้าวโพดจี0262แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0269/2557ข้าวโพดดี0125แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0270/2557ข้าวโพดดี7198แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0271/2557ข้าวโพดบี0771แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0272/2557ข้าวโพดดี1210แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0273/2557ข้าวโพดเอช1468แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0274/2557ข้าวโพดเอช1992แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0275/2557ข้าวโพดเอช9564แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0276/2557ข้าวโพดเอช8306แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0277/2557ข้าวโพดเอช9518แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0278/2557ข้าวโพดเอช9976แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0279/2557ข้าวโพดบี6561แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี8 ส.ค. 25577 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0280/2557แตงเทศผิวเรียบดี 25บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด29 ส.ค. 255728 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0281/2557แตงเทศผิวเรียบดี 112บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด29 ส.ค. 255728 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0282/2557แตงเทศผิวเรียบดี 150บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด29 ส.ค. 255728 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0283/2557แตงเทศผิวเรียบดี 259บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด29 ส.ค. 255728 ส.ค. 2569จดทะเบียน
0284/2557ชวนชมราชินีม่วงหิมะนายจำนงค์ เปไธสง9 ก.ย. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0285/2557ข้าวกข16กรมการข้าว10 ก.ย. 25579 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0286/2557ข้าวกข47กรมการข้าว10 ก.ย. 25579 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0287/2557พริกแก่นหอม 60มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0288/2557พริกหนุ่มมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0289/2557พริกหนุ่มเขียวตอง 80มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0290/2557พริกช่อจินดา 80มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0291/2557พริกยอดสนเข็ม 80มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0292/2557พริกห้วยสีทนขามแก่น 80มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0293/2557พริกจินดานิล 80มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0294/2557พริกยู่ยี่มอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0295/2557พริกห้วยสีทนกาลพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0296/2557พริกยอดสนมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0297/2557พริกยู่ยี่ 80มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0298/2557มะเขือเทศมณีสยาม 80มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0299/2557มะเขือเทศมรกตแดง 80มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0300/2557มะเขือเทศพวงทอง 80มหาวิทยาลัยขอนแก่น12 ก.ย. 255711 ก.ย. 2569จดทะเบียน
0301/2557ข้าวโพด216 วายมหาวิทยาลัยขอนแก่น13 ต.ค. 255712 ต.ค. 2569จดทะเบียน
0302/2557ข้าวโพด209 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่น13 ต.ค. 255712 ต.ค. 2569จดทะเบียน
0303/2557ข้าวโพด241 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่น13 ต.ค. 255712 ต.ค. 2569จดทะเบียน
0304/2557ยูคาลิปตัสปม 2-1กรมป่าไม้11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
0305/2557ยูคาลิปตัสปม 2-2กรมป่าไม้11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
0306/2557ยูคาลิปตัสปม 2-3กรมป่าไม้11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
0307/2557ยูคาลิปตัสปม 2-4กรมป่าไม้11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
0308/2557ยูคาลิปตัสปม 2-5กรมป่าไม้11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
0309/2557ยูคาลิปตัสปม 2-6กรมป่าไม้11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2584จดทะเบียน
0310/2557แตงกวาเบอร์ 00335บริษัท เจียไต๋ จำกัด19 พ.ย. 255718 พ.ย. 2569จดทะเบียน
0311/2557แตงกวาเบอร์ 04097บริษัท เจียไต๋ จำกัด19 พ.ย. 255718 พ.ย. 2569จดทะเบียน
0312/2557แตงกวาซียูอาร์ 1344บริษัท เจียไต๋ จำกัด19 พ.ย. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0313/2558ชวนชมประกายเงินนางสาวนภาพร สุวรรณฑา5 ม.ค. 255825 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0314/2558ชวนชมประกายทองนางสาวนภาพร สุวรรณฑา5 ม.ค. 255825 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0315/2558อ้อยทีพีเจ03-452กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น 25 ก.พ. 255824 ก.พ. 2570จดทะเบียน
0316/2558อ้อยทีพีเจ04-713กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น 25 ก.พ. 255824 ก.พ. 2570จดทะเบียน
0317/2558อ้อยทีพีเจ04-768กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น 25 ก.พ. 255824 ก.พ. 2570จดทะเบียน
0318/2558แตงกงาซูม (ซียูอาร์ เบอร์ 1233)บริษัท เจียไต๋ จำกัด24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0319/2558แตงกงาพอร์เตอร์ (ซียูอาร์ เบอร์ 1095)บริษัท เจียไต๋ จำกัด24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0320/2558แตงกงาไฉไล (ซียูอาร์ เบอร์ 1041)บริษัท เจียไต๋ จำกัด24 ธ.ค. 255725 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0321/2558พริกคีรีราษฎร์ 1สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
0322/2558พริกคีรีราษฎร์ 2สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
0323/2558พริกคีรีราษฎร์ 3สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
0324/2558พริกคีรีราษฎร์ 4สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
0325/2558พริกคีรีราษฎร์ 5สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
0326/2558พริกคีรีราษฎร์ 6สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
0327/2558พริกคีรีราษฎร์ 7สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
0328/2558พริกคีรีราษฎร์ 8สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา30 มี.ค. 255829 มี.ค. 2570จดทะเบียน
0329/2558บัวรัตนอุบลนายไพรัตน์ ทรงพานิช1 เม.ย. 255831 มี.ค. 2570จดทะเบียน
0330/2558มะละกอเรดโนวาบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด4 มิ.ย. 25583 มิ.ย. 2570จดทะเบียน
0331/2558ยูคาลิปตัสเค 73บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลบริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัดยี จำกัด9 มิ.ย. 25588 มิ.ย. 2585จดทะเบียน
0332/2558ยูคาลิปตัสเค 81บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด9 มิ.ย. 25588 มิ.ย. 2585จดทะเบียน
0333/2558ยูคาลิปตัสเค 99บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด9 มิ.ย. 25588 มิ.ย. 2585จดทะเบียน
0334/2558ยูคาลิปตัสเค 142บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด9 มิ.ย. 25588 มิ.ย. 2585จดทะเบียน
0335/2558ยูคาลิปตัสเอช 291บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด9 มิ.ย. 25588 มิ.ย. 2585จดทะเบียน
0336/2558อ้อยทองภูมิ 1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ29 มิ.ย. 255828 มิ.ย. 2570จดทะเบียน
0337/2558อ้อยทองภูมิ 2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ29 มิ.ย. 255828 มิ.ย. 2570จดทะเบียน
0338/2558อ้อยทองภูมิ 3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ29 มิ.ย. 255828 มิ.ย. 2570จดทะเบียน
0339/2558อ้อยทองภูมิ 4วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ29 มิ.ย. 255828 มิ.ย. 2570จดทะเบียน
0340/2558ข้าวโพดซี.พี.สวีทบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด13 ก.ค. 255812 ก.ค. 2570จดทะเบียน
0341/2558ข้าวโพดซี.พี. สวีท เอส 1บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด13 ก.ค. 255812 ก.ค. 2570จดทะเบียน
0342/2558ข้าวโพดซี.พี. 201บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด13 ก.ค. 255812 ก.ค. 2570จดทะเบียน
0343/2558ฝรั่งเคยูการ์ดเบอร์1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน8 ก.ค. 25587 ก.ค. 2575จดทะเบียน
0344/2558ข้าวโพดดี4002แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซีลแอลซี5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
0345/2558ข้าวโพดดี9714แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
0346/2558ข้าวโพดบี6810แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
0347/2558ข้าวโพดดี1925แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
0348/2558ข้าวโพดดี1640แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
0349/2558ข้าวโพดจี5049แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
0350/2558ข้าวโพดดี2461แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
0351/2558ข้าวโพดดี1826แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี5 ส.ค. 25584 ส.ค. 2570จดทะเบียน
0352/2558พริกดวงมณี 004บริษัท เจียไต๋ จำกัด22 ต.ค. 225821 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0353/2558พริกซีที 05276-เอบริษัท เจียไต๋ จำกัด22 ต.ค. 225821 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0354/2558พริกซีที 04255-3บริษัท เจียไต๋ จำกัด22 ต.ค. 225821 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0355/2558พริกซีเอ 1441มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0356/2558พริกซีเอ 1445มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0357/2558พริกซีเอ 1447มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0358/2558พริกซีเอ 1448มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0359/2558พริกซีเอ 1449มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0360/2558พริกซีเอ 1450มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0361/2558พริกซีเอ 1451มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0362/2558พริกซีเอ 683มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0363/2558พริกซีเอ 1286มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ30 ต.ค. 255829 ต.ค. 2570จดทะเบียน
0364/2558แตงเทศผิวเรียบดีดับเบิ้ลยูโอ 165บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด3 พ.ย. 25582 พ.ย. 2570จดทะเบียน
0365/2558แตงเทศผิวเรียบดีดับเบิ้ลยูโอ 166บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด3 พ.ย. 25582 พ.ย. 2570จดทะเบียน
0366/2558แตงเทศผิวเรียบดีดับเบิ้ลยูโอ 167บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด3 พ.ย. 25582 พ.ย. 2570จดทะเบียน
0367/2558แตงเทศลายนูนดีดับเบิ้ลยูโอ 169บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด3 พ.ย. 25582 พ.ย. 2570จดทะเบียน
0368/2558ลิ้นจี่ป้าอิ๊ดนายจุลพงษ์ คุ้นวงศ์2 ธ.ค. 25581 ธ.ค. 2575จดทะเบียน
0369/2558ลิ้นจี่ป้าชิดนายจุลพงษ์ คุ้นวงศ์2 ธ.ค. 25581 ธ.ค. 2575จดทะเบียน
0370/2558บัวมิสสยามนายไพรัตน์ ทรงพานิช23 ธ.ค. 255822 ธ.ค. 2570จดทะเบียน
0371/2558บัวพิงค์ริบบอนนายไพรัตน์ ทรงพานิช23 ธ.ค. 255822 ธ.ค. 2570จดทะเบียน
0372/2559ข้าวโพดซี.พี. 888 3จีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด3 ก.พ. 25592 ก.พ. 2571จดทะเบียน
0373/2559ข้าวโพดซี.พี. บี905บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด3 ก.พ. 25592 ก.พ. 2571จดทะเบียน
0374/2559ทุเรียนจันทบุรี 4กรมวิชาการเกษตร18 ก.พ. 255917 ก.พ. 2571จดทะเบียน
0375/2559ทุเรียนจันทบุรี 5กรมวิชาการเกษตร18 ก.พ. 255917 ก.พ. 2571จดทะเบียน
0376/2559ทุเรียนจันทบุรี 6กรมวิชาการเกษตร18 ก.พ. 255917 ก.พ. 2571จดทะเบียน
0377/2559ข้าวโพดพี4554บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด29 ก.พ. 255928 ก.พ 2571 จดทะเบียน
0378/2559ข้าวโพดพี4472บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด29 ก.พ. 255928 ก.พ 2571 จดทะเบียน
0379/2559ข้าวโพดบี5601แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
0380/2559ข้าวโพดดี2362แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
0381/2559ข้าวโพดเอช1117แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
0382/2559ข้าวโพดเอช4027แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
0383/2559ข้าวโพดเอช0442แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
0384/2559ข้าวโพดดี2105แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
0385/2559ข้าวโพดจี6809แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี4 เม.ย. 25593 เม.ย. 2571จดทะเบียน
0386/2559ข้าวกข45กรมการข้าว24 มิ.ย. 255923 มิ.ย. 2571จดทะเบียน
0387/2559ฝ้ายตากฟ้า 84-4กรมวิชาการเกษตร30 มิ.ย. 255929 มิ.ย. 2571จดทะเบียน
0388/2559ฝ้ายตากฟ้า 86-5กรมวิชาการเกษตร30 มิ.ย. 255929 มิ.ย. 2571จดทะเบียน
0389/2559ยูคาลิปตัสเค 97บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด11 ส.ค. 255910 ส.ค. 2586จดทะเบียน
0390/2559ยูคาลิปตัสเค 121บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด11 ส.ค. 255910 ส.ค. 2586จดทะเบียน
0391/2559ยูคาลิปตัสเค 126บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด11 ส.ค. 255910 ส.ค. 2586จดทะเบียน
0392/2559ยูคาลิปตัสเอช 228บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด11 ส.ค. 255910 ส.ค. 2586จดทะเบียน
0393/2559มันสำปะหลังภูพาน5นายชคปาน กุนาง21 ต.ค. 255920 ต.ค. 2571จดทะเบียน
0394/2559มันสำปะหลังภูพาน5นายชคปาน กุนาง21 ต.ค. 255920 ต.ค. 2571จดทะเบียน
0395/2559แตงกวาซี 664บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด31 ต.ค. 255930 ต.ค. 2571จดทะเบียน
0396/2559แตงกวาซี 665บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด31 ต.ค. 255930 ต.ค. 2571จดทะเบียน
0397/2559แตงกวาซี 666บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด31 ต.ค. 255930 ต.ค. 2571จดทะเบียน
0398/2559แตงกวาซี 668บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด31 ต.ค. 255930 ต.ค. 2571จดทะเบียน
0399/2559กล้วยไม้สกุลหวายโจซีลีนนายนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรือง18 พ.ย. 255917 พ.ย. 2571จดทะเบียน
0400/2559มะเขือท็อปกันบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด18 พ.ย. 255917 พ.ย. 2571จดทะเบียน
0401/2559มะเขืออีพีซีที 614เอบริษัท เจียไต๋ จำกัด25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
0402/2559มะเขืออีพีซีที 614บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
0403/2559มะเขือมณีจันทราบริษัท เจียไต๋ จำกัด25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
0404/2559มะเขืออีพีซีที 626 เอบริษัท เจียไต๋ จำกัด25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
0405/2559มะเขืออีพีซีที 626 บีบริษัท เจียไต๋ จำกัด25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
0406/2559มะเขืออะมิทิสบริษัท เจียไต๋ จำกัด25 พ.ย. 255924 พ.ย. 2571จดทะเบียน
0407/2559มะขามเพชรซับเปิบนายคนึง กองศรี29 พ.ย. 255928 พ.ย. 2576จดทะเบียน
0408/2560กล้วยไม้สกุลหวายพลอยชมพูนายสุวรรณ หิรัญวรวุฒิกุล4 ม.ค. 256025 พ.ค. 2561ยกเลิกสิทธิ
0409/2559ถั่วฝักยาวเขียวดกโกลด์บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด4 ม.ค. 25603 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0410/2560แตงกวาล้านนา 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0411/2560แตงกวาล้านนา 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0412/2560แตงกวาล้านนา 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0413/2560แตงกวาล้านนา 4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0414/2560แตงกวาล้านนา 5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0415/2560แตงกวาล้านนา 6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0416/2560แตงกวาล้านนา 7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0417/2560แตงร้านล้านนา 8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0418/2560แตงกวาล้านนา 9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0419/2560แตงกวาล้านนา 10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0420/2560แตงกวาล้านนา 11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0421/2560แตงกวาล้านนา 12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0422/2560แตงกวาล้านนา 13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ26 ม.ค. 256025 ม.ค. 2572จดทะเบียน
0423/2560ข้าวโพดบี2195แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
0424/2560ข้าวโพดจี2689แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
0425/2560ข้าวโพดบี8798แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
0426/2560ข้าวโพดจี0578แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
0427/2560ข้าวโพดดี2832แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
0428/2560ข้าวโพดบี9742แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี6 ก.พ. 25605 ก.พ. 2572จดทะเบียน
0429/2560ข้าวหอมธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์23 ก.พ. 256022 ก.พ. 2572จดทะเบียน
0430/2560ส้มเขียวหวานทองอัมพันนายกฤษฎา เกียรติสมาน 6 มี.ค. 25605 มี.ค. 2577จดทะเบียน
0431/2560ส้มเขียวหวานเหรียญทองนายกฤษฎา เกียรติสมาน 6 มี.ค. 25605 มี.ค. 2577จดทะเบียน
0432/2560ข้าวไรซ์เบอรรี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน17 มี.ค. 256016 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0433/2560ข้าวสินเหล็กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน17 มี.ค. 256016 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0434/2560ข้าวกขผ1กรมการข้าว27 มี.ค. 256026 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0435/2560ข้าวเจเอ็น29-พีทีที-43-1-5-5-1-3-1อาร์กรมการข้าว27 มี.ค. 256026 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0436/2560ข้าวโพด216แอลมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0437/2560ข้าวโพดไข่มุกอีสาน 49มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0438/2560ข้าวโพดสลับสี 49มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0439/2560ข้าวโพดดอกคูณ 49มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0440/2560ข้าวโพดขอนแก่น-2 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0441/2560ข้าวโพดขอนแก่น-5 วายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0442/2560ข้าวโพดขอนแก่น-8 ดับเบิ้ลยูมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0443/2560ข้าวโพดขอนแก่น-8 วายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0444/2560ข้าวโพดนวลทองมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0445/2560ข้าวโพดแก่นทองมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0446/25560ข้าวโพดขาวนวลมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2572จดทะเบียน
0447/2560มะละกอส้มตำบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด5 พ.ค. 25604 พ.ค. 2572จดทะเบียน
0448/2560บัวอุดมบารมีนายอุดม พุ่มไสว1 พ.ย. 256031 พ.ค. 2572จดทะเบียน
0449/2560บัวชมพูกรกฎนายอุดม พุ่มไสว1 พ.ย. 256031 พ.ค. 2572จดทะเบียน
0450/2560บัวกวักม่วงไสวนายอุดม พุ่มไสว1 พ.ย. 256031 พ.ค. 2572จดทะเบียน
0451/2560อ้อยทองภูมิ 5สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ29 มิ.ย. 256028 มิ.ย. 2572จดทะเบียน
0452/2560ยูคาลิปตัสพีที 86บริษัท ทรีเทค จำกัด18 ก.ค. 256017 ก.ค. 2587จดทะเบียน
0453/2560ยูคาลิปตัสพีที 126บริษัท ทรีเทค จำกัด18 ก.ค. 256017 ก.ค. 2587จดทะเบียน
0454/2560พริกกิ่งเพชรบริษัท ที เอส เอ จำกัด9 ส.ค. 25728 ส.ค. 2572จดทะเบียน
0455/2560ฟักทองประกายทองบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด7 ก.ย. 25606 ก.ย. 2572จดทะเบียน
0456/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเกรท คิงสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ16 พ.ย. 256015 พ.ย. 2572จดทะเบียน
0457/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นออร่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ16 พ.ย. 256015 พ.ย. 2572จดทะเบียน
0458/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นเชียงใหม่ เพิลสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ16 พ.ย. 256015 พ.ย. 2572จดทะเบียน
0459/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นบิวตี้ พริ้นซ์เซ็สสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ16 พ.ย. 256015 พ.ย. 2572จดทะเบียน
0460/2560ไม้ดอกสกุลขมิ้นพิมพ์ใจสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ16 พ.ย. 256015 พ.ย. 2572จดทะเบียน
0461/2561ข้าวก่ำเจ้า มช.107มหาวิทยาลัยเชียงใหม่6 ธ.ค. 25605 ธ.ค. 2572จดทะเบียน
0462/2561อ้อยเอสอาร์เอส 2000-5-14กรมวิชาการเกษตร 19 ม.ค. 256118 ม.ค. 2573จดทะเบียน
0463/2561ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 84-2กรมวิชาการเกษตร 9 ม.ค. 25618 ม.ค. 2573จดทะเบียน
0464/2561กล้วยไม้สกุลหวายมาดาม พิงค์นายชุมพล พรหมประทานพร3 ม.ค. 612 ม.ค. 73จดทะเบียน
0465/2561กล้วยไม้สกุลหวายชูการ์ พิงค์นายชุมพล พรหมประทานพร3 ม.ค. 612 ม.ค. 73จดทะเบียน
0466/2561ข้าวกข49กรมการข้าว2 พ.ค. 25611 พ.ค. 2573จดทะเบียน
0467/2561ข้าวกข53กรมการข้าว2 พ.ค. 25611 พ.ค. 2573จดทะเบียน
0468/2561ข้าวกข57กรมการข้าว2 พ.ค. 25611 พ.ค. 2573จดทะเบียน
0469/2561ข้าวกข63กรมการข้าว2 พ.ค. 25611 พ.ค. 2573จดทะเบียน
0470/2561ข้าวโพดแปซิฟิค321บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0471/2561ข้าวโพดแปซิฟิค321บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0472/2561ข้าวโพดไฮบริกซ์58บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0473/2561ข้าวโพด50059บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0474/2561ข้าวโพด50068บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0475/2561ข้าวโพด50069บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0476/2561ข้าวโพด310บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0477/2561ข้าวโพด311บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0478/2561ข้าวโพด312บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0479/2561ข้าวโพด314บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0480/2561ข้าวโพด405บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0481/2561ข้าวโพดเอฟ3184บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0482/2561ข้าวโพดเอ็ม5116บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0483/2561ข้าวโพดเอ็มเอช49บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0484/2561ข้าวโพดแปซิฟิค271บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0485/2561ข้าวโพด403บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด20 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2573จดทะเบียน
0486/2561ข้าวโพดเหนียวทับทิมบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด31 ส.ค. 256130 ส.ค. 2573จดทะเบียน
0487/2561ข้าวโพดเหนียวจัมโบ้บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด31 ส.ค. 256130 ส.ค. 2573จดทะเบียน
0488/2561ข้าวโพดเค ดับบลิว ที401บริษัท เค ดับบลิว เอสซีสด์ (ไทยแลนด์) จำกัด14 ก.ย. 256113 ก.ย. 2573จดทะเบียน
0489/2561ข้าวโพดเค ดับบลิว ที708บริษัท เค ดับบลิว เอสซีสด์ (ไทยแลนด์) จำกัด14 ก.ย. 256113 ก.ย. 2573จดทะเบียน
0490/2561ข้าวโพดซี.พี. 111บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
0491/2561ข้าวโพดซี.พี. ฮันนี่สวีทบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
0492/2561ข้าวโพดไอคิวที234บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
0493/2561ข้าวโพดเคเอส522บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
0494/2561ข้าวโพดเอสเคเคเอ็มเอ็ม243บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
0495/2561ข้าวโพดเอสเคเคจีจี 229บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2573จดทะเบียน
0496/2561ฝ้ายตากฟ้า 6กรมวิชาการเกษตร25 ต.ค. 256124 ต.ค. 2573จดทะเบียน
0497/2562ข้าวโพดเอ็นเค6232บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด4 ม.ค. 25623 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0498/2562ข้าวโพดเอ็นเค6253บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด4 ม.ค. 25623 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0499/2562มะเขือเทศเพชรอุบล 1มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี4 ม.ค. 25623 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0500/2562มะเขือเทศเพชรอุบล 2มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี4 ม.ค. 25623 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0501/2562แตงโมทีโออาร์ 466บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด7 ม.ค. 25626 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0502/2562แตงโมทีโออาร์ 467บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด7 ม.ค. 25626 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0503/2562แตงโมทีโออาร์ 468บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด7 ม.ค. 25626 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0504/2562แตงโมทีโออาร์ 469บริษัท กรีนซีดส์ จำกัด7 ม.ค. 25626 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0505/2562ส้มเขียวหวานแพร่ 1กรมวิชาการเกษตร7 ม.ค. 25626 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0506/2562ฟักทองทองล้านนา 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0507/2562ฟักทองทองล้านนา 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0508/2562ฟักทองทองล้านนา 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0509/2562ฟักทองทองล้านนา 4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0510/2562ฟักทองทองล้านนา 5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0511/2562ฟักทองทองล้านนา 6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0512/2562ฟักทองทองล้านนา 7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ8 ม.ค. 25627 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0513/2562ถั่วฝักยาวล้ำน้ำพอง 2บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด9 ม.ค. 25628 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0514/2562บวบเหลี่ยมฟาโรห์บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด9 ม.ค. 25628 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0515/2562บวบเหลี่ยมมินิบริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด9 ม.ค. 25628 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0516/2562แตงโมโกลเด้นสวีท80บริษัท ฮีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด9 ม.ค. 25628 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0517/2562แตงกวาล่ำซำบริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0518/25622แตงกวาบีซี 43-452บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0519/2562แตงร้านแอล 3392บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0520/2562แตงกวาล่ำซำ 2บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0521/2562แตงร้านแอล 3453บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0522/2562แตงกวาล่ำซำ 3บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0523/2562แตงกวาบีซี 43-305บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0524/2562แตงร้านแอล 3479บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0525/2562แตงกวาล่ำซำ 4บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0526/2562แตงร้านแอล 3468บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0527/2562แตงกวาบีซี 43-104บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0528/2562แตงกวภูเขียว 2บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0529/2562แตงร้านแอล13บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0530/2562แตงกวาสนั่นเมืองบริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0531/2562แตงกวาแอล 5793บริษัท เมโทรซีด การเกษตร จำกัด11 ม.ค. 256210 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0532/2562ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0533/2562ข้าวโพด213บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0534/2562ข้าวโพด404บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0535/2562ข้าวโพดแฟนซีขาวม่วง 212บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0536/2562ข้าวโพดไฮบริกซ์39บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0537/2562ข้าวโพดไฮบริกซ์53บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด18 ม.ค. 256217 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0538/2562พริกอัคนีพิโรธมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0539/2562พริกเพชรมอดินแดงมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0540/2562พริกทับทิมมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0541/2562พริกหยกเขียวมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0542/2562พริกหยกขาวมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0543/2562มะเขือเทศแบล็กเชอรี่ ขามแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0544/2562มะเขือเทศโกลเด้น ปริ๊นเซสมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0545/2562มะเขือเทศไลโคเรดมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0546/2562มะเขือเทศมรกตทองมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0547/2562มะเขือเทศมณีอำพันโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0548/2562มะเขือเทศแบล็คเลดี้สวีทโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0549/2562มะเขือเทศเรดเลดี้สวีทโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0550/2562มะเขือเทศมณีทับทิมโครงการหลวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17 ม.ค. 256216 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0551/2562ข้าวโพดดี2958แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0552/2562ข้าวโพดดี8409แซดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0553/2562ข้าวโพดเอช2983แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0554/2562ข้าวโพดบี0050แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0555/2562ข้าวโพดจี1313แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0556/2562ข้าวโพดจี4273แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0557/2562ข้าวโพดจี9861แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0558/2562ข้าวโพดเอช0166แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0559/2562ข้าวโพดจี1199แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0560/2562ข้าวโพดบี7430แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0561/2562ข้าวโพดดี5287แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน
0562/2562ข้าวโพดจี3249แชดบริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี25 ม.ค. 256224 ม.ค. 2574จดทะเบียน