รายชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ไม่มีการคุ้มครองแล้ว (64 พันธุ์)

table id=8 /]