แบบสำรวจ

ความนิยมในเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday28
mod_vvisit_counterThis week146
mod_vvisit_counterLast week328
mod_vvisit_counterThis month814
mod_vvisit_counterLast month964
mod_vvisit_counterAll days98484

We have: 3 guests online
Your IP: 34.238.189.171
 , 
Today: ส.ค. 21, 2019

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์เพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

2. ตรวจสอบลักษณะและคุณสมบัติของพันธุ์พืชและดำเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ

3. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร

งานวิจัยของกลุ่มวิจัยเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช
       การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณพืช
       การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง
       สำรวจและศึกษาความหลากหลายของเฟริ์นบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
       การศึกษาและรวบรวมเฟริ์นและพืชวงศ์ใกล้เคียงในอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
       รวบรวมและศึกษาอนุกรมวิธานของว่านชนิดต่างๆ
       สำรวจ รวบรวม จำแนกและอนุรักษ์ว่านมหาเมฆ
       สำรวจ รวบรวม จำแนกและอนุรักษ์ว่านนางคำ
       การสำรวจและรวบรวมกล้วยไม้พื้นเมืองบริเวณหมู่เกาะในเขตภาคใต้
       สำรวจและจำแนกชนิดกล้วยไม้ในป่าเต็งรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       รวบรวมและศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์กระจับในประเทศไทย
       การศึกษาและรวบรวมบัวพื้นเมืองในเขตภาคกลาง
       การสำรวจวัชพืชต่างถิ่นในประเทศไทย
       การศึกษาและรวบรวมพืชวงศ์กะเพรา
       การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชสกุลกลอย
       ศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุก
       สำรวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงในเขตภาคใต้
       การรวบรวมเมล็ดพืชตระกูลถั่วในประเทศไทย
       การศึกษาพรรณไม้วงศ์ GESNERIACEAE และ BALSAMINACEAE บริเวณเทือกเขาหินปูน
       การศึกษาไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมืองในป่าเต็งรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       การสำรวจรวบรวมพรรณไม้พื้นเมืองในภาคตะวันตก
       ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาบางประการของกูดเกี๊ยะ บริเวณโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
       รวบรวมและศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชที่มีคุณสมบัติควบคุมกำจัดศัตรูพืช
       รวบรวมและศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสี
       สำรวจรวบรวมและศึกษาแหล่งกระจายพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน
       ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการเจริญเติบโตของกระวาน 3 พันธุ์ในที่สูง
       การสำรวจรวบรวมศึกษาศักยภาพของพรรณพืชในพื้นที่ป่าชุมชน
       สำรวจรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       สำรวจพืชเป็นยาพื้นบ้านทางภาคตะวันตก
       สำรวจรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านทางภาคตะวันออก
       สำรวจและรวบรวมผักพื้นเมืองทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       สำรวจรวบรวมผักพื้นเมืองทางภาคกลางและภาคตะวันออก
       สำรวจรวบรวมผักพื้นเมืองทางภาคตะวันตก
       พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเลกลุ่มมอร์แกนบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

ประวัติความเป็นมา

     อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร เป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พืชแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยคือ พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพฯ
(BANGKOK HERBARIUM: BK) มีหน้าที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับ การตรวจสอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง อันเป็นชื่อสากลและเป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติ เมื่อปีพุทธศักราช 2445 นายแพทย์ A.F.G. Kerr ชาวไอริชเดินทางเข้า
มาในประเทศไทย ( ประเทศสยาม ในขณะนั้น) ได้มีความสนใจเก็บรวบรวมและสำรวจพรรณไม้ ในภาคเหนือได้ตัวอย่าง จำนวนหนึ่งที่ไม่เคยมีการสำรวจ มาก่อน พร้อมทั้งในช่วงระยะเวลาเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดำริ ขยายงานการสำรวจพรรณพฤกษชาติ
ิแห่งประเทศไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมตรวจพันธุ์รุกขชาติขึ้น สังกัดอยู่ใน กระทรวงพาณิชย ์และคมนาคม เมื่อปีพุทธศักราช 2463 เพื่อทำหน้าที่สำรวจและตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน พฤกษศาสตร์โดยมีพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ เป็นที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ที่สำรวจพบและ
การจัดเก็บตัวอย่างพืชตามหลักสากล ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ให้นายแพทย์ A.F.G. Kerr ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ กรมตรวจพันธุ์ รุกขชาติ
เป็นคนแรก ตลอดช่วงระยะเวลาที่ นายแพทย์ A.F.G. Kerr ร่วมกับผู้ร่วมสำรวจพรรณไม้หลัก คือ นายเนย อิศรางกูร ณ อยุธยา นายระบิล บุนนาค
นายพุด ไพรสุรินทร์ และ หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์ เดินทางรอนแรมสำรวจ ทุกพื้นที่ของประเทศ ทำให้ได้ตัวอย่างพรรณไม้จากทั่วประเทศกว่า
40,000 หมายเลข ในจำนวนนี้เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ ของโลกที่พบครั้งแรกในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในปีพุทธศักราช 2474 กรมตรวจ
พันธุ์รุกขชาติได้ผนวกรวมกับกรมเพาะปลูก และเปลี่ยนชื่อ เป็นกรมตรวจกสิกรรม ( กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน) โดยให้นายแพทย์ A.F.G. Kerr รั้งตำแหน่งเจ้ากรมกสิกรรม ต่อมางานทางด้านการเกษตร ขยายงานเพิ่มเติมมากขึ้น กรมตรวจพันธุ์รุกขชาติเดิม จึงถูกลดสถานะลงเหลือเป็นกลุ่มงาน
พฤกษศาสตร์ สังกัดอยู่ในกองพฤกษศาสตร์และวัชพืช และเปลี่ยนเป็นกลุ่มวิจัยเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์พืชในปัจจุบัน และพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ จึงยังคงสังกัดอยู่ในกรมวิชาการเกษตร มีสถานที่ตั้งเดิมอยู่ที่ตึกพืชพรรณ หรือตึกอิงคศรีกสิการ ซึ่งเป็นอาคารหลังแรก
ในเกษตรกลางบางเขน ในปีพุทธศักราช 2540

กรมวิชาการเกษตร
       ตระหนักถึงความสำคัญถึงสมบัติอันล้ำค่าด้านหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักฐานที่แสดงถึงความหลากหลายแห่งพรรณพืชของประเทศไทย
ที่มีเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ จึงมีความประสงค์ที่จะให้การรวบรวมตัวอย่างพรรณพืช เอกสารวิชาการ หนังสือวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ มีการเก็บรวบรวมอย่างมีคุณค่า อีกทั้งตึกพืชพรรณ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ มีพื้นอาคารเป็นพื้นไม้ ทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักของตู้ตัวอย่างพรรณไม้ ้ได้ในระยะยาว จึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ เป็นจำนวนเงิน 33 ล้านบาท และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์พืช แห่งนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2541 หลังจากนั้นกรมวิชาการเกษตร ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามอาคารพิพิธภัณฑ์พืช แห่งนี้และทรงพระราชทานนามว่า พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธรโดยเสด็จมาทรงเปิด อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธรเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2543

อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร

ภายในอาคารเป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 4,238 ตารางเมตรแบ่งออกเป็น

ชั้นที่ 1
        ห้องเกษม ( เกษม จันทรประสงค์) เป็นห้องติดต่องานธุรการและติดต่องานทั่วไปของกลุ่มวิจัย
        ห้องสมุดอำไพ (อำไพ ยงบุญเกิด) รวบ รวมหนังสือ เอกสารวิชาการ วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางด้านพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะด้านอนุกรมวิธานพืช ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กว่า 2,000 เล่ม
        ห้องจเร (จเร สดากร) รวบรวมเอกสารสำคัญและหนังสืออนุรักษ์ที่สำคัญ
        ห้องลักษณากร (มจ. ลักษณากร เกษมสันต์) เป็นห้องจัดวางแผ่นศิลาฤกษ์และพิธีเปิดอาคารที่ลงพระนามของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดแสดงนิทรรศการวิชาการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง

        ห้องบุรฉัตรไชยากร เป็นห้องปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

 

pic

 

ชั้นที่ 2                 

     พิพิธภัณฑ์ พืชกรุงเทพ เป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2463 ในปลายสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นพื้นที่รวบรวบตัวอย่างพรรณไม้เพื่อใช้ในการศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืช และเพื่อตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช มีประมาณ 80,000 หมายเลข ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบที่เป็น ตัวอย่างพรรณไม้แรกสำหรับจัดทำคำบรรยายเพื่อใช้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งชื่อ เหล่านี้เกือบทั้งหมดพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติงานของนักวิชาการและผู้เข้ามาขอใช้ตัวอย่างพรรณ ไม้
        ห้อง Craib เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ (type specimens) ซึ่งเป็นตัวอย่างอ้างอิงแรกในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
        ห้อง Kerr เก็บรวบรวมเอกสารด้านประวัติศาสตร์ของการศึกษาพรรณไม้แห่งประเทศไทยและภาพตัวอย่างพรรณไม้ไทย
        ห้องระบิล ห้องนายเนย ห้องนายพุด เป็นห้องปฏิบัติงานของนักพฤกษศาสตร์

pic

 

ชั้นที่ 3        

     ห้องทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ในฐานะองค์ประธานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แห่งประเทศไทย ที่พระราชทานให้กรมวิชาการเกษตร มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจสนองพระราชดำริ จัดทำระบบฐานข้อมูลพันธุกรรม
พืช ที่เก็บสะสมในพิพิธภัณฑ์

        ห้องรัชนีแจ่มจรัส เป็น ส่วนของห้องประมวลผลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริในสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและงานฐานข้อมูลพันธุ์ ไม้
        ห้องกสิน (กสิน สุวตพันธุ์) เป็นห้องประชุมเผยแพร่อบรมวิชาการและความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และคุ้มครองพันธุ์พืชแก่ผู้สนใจ
        ห้องสกล เป็นห้องรวบรวมตัวอย่างดองของพืช
        ห้องพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รวบรวมงานด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน สมุนไพร เครื่องเทศ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่ใช้ไม้เป็น
องค์ประกอบ ด้านทิศเหนือยังประกอบด้วยห้องเก็บรวบรวมตัว ตัวอย่างเมล็ด ผล และตัวอย่างเนื้อไม้ของพืช

        ห้องรัชนีแจ่มจรัส เป็นพื้นที่ส่วนเก็บข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯและงานฐานข้อมูลพรรณไม

     ภายนอกอาคาร รอบอาคารทุกด้านมีการปลูกพรรณไม้ให้ความร่มรื่นและสวยงาม มีส่วนแสดงตัวอย่างพืชในสวนจิรายุพินและ
สวนครูวงค์ แสดงตัวอย่างจริงทั้งที่เป็นพรรณไม้หายาก ที่รวบรวมจากในท้องถิ่นและจากต่างประเทศ ที่เป็นไม้ประดับ สมุนไพรและ
เครื่องเทศ กว่า 300 รายการ  ต้น ลำดวนแดง ( Melodorum fruticousum ) ทรงปลูกเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2543

        สวนครูวงคเป็น ส่วนด้านข้างทางทิศใต้ของอาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร เป็นพื้นที่แสดงพรรณไม้หายากและพรรณไม้ประดับทั้งของไทย และต่างประเทศ จุดเด่นในสวนครูวงค์ คือ ต้นโสกระย้า
        สวนจิรายุพิน (จิรายุพิน จันทรประสงค์) เป็นพื้นที่แสดงพรรณไม้ดอกและไม้ใบประดับทั้งของไทยและต่างประเทศ
        สวนสมุนไพรและเครื่องเทศ เป็นพื้นที่ปลูกแสดง พรรณไม้ที่มีประโยชน์ที่ใช้เป็นพืชสุมนไพรและเครื่องเทศ เช่น กระวานไทย
จันทน์เทศ ดีปลี ช้าพลู

        เรือนรวบรวมพรรณไม้หายาก เป็นโรงเรือนรวบรวมพรรณไม้หายาก ในกลุ่มเฟริ์น กล้วยไม้และพรรณไม้อื่นๆเพื่อการอนุรักษ์ (ส่วนนี้ไม่เปิดแสดงต่อสาธารณะ)
        สวนรอบอาคาร เป็นพรรณไม้ยืนต้น เช่น ตะเคียน พะยอม โสกน้ำ หว้าน้ำ ตาเสือ กะเบากลัก ปีบ พรรณไม้พุ่ม เช่น เข็มหลอดยาว พุดตานญี่ปุ่น ไม้ดอกหอมต่างๆ เช่น เขี้ยวกระแต มะลิ พรรณไม้เลื้อย เช่น กันภัยมหิดล พวงทองเถาว์ พวงหยก

pic


ทำเนียบผู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพฯ

Arthur Francis George Kerr (A.F.G. Kerr)

ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไปที่เก็บเมื่อเริ่มแรกและเป็นตัวอย่างพรรณไม้
หลักที่มีจำนวนหมายเลขมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่าง พรรณไม้แห้ง

ม.จ. ลักษณากร เกษมสันต์ (M.C. Lakshnakara) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
รองอำมาตย์โท เนย อิศรางกูร ณ อยุธยา (Nai Noi ) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
พุด ไพรสุรินทร์ (Put) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
ระบิล บุนนาค (Rabil) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
พระยาวินิจวนันดร ( วินิจ โต โกเมศ) (Phra Winit) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
D.J. Collins ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
Alexander Marcan (A. Marcan) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
กสิน สุวตะพันธุ์ (Kasin Suvatabundhu) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
อำไพ ยงบุญเกิด (Ampai, Ampai Yongbunkerd) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
จิรายุพิน เจิมศิริวัฒน์ (จันทรประสงค์) (Chira, C. Chermsirivathana) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
เกษม จันทรประสงค์ (Kasem) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
สกล สุธีสร (Sakol Sutheesorn) ตัวอย่างพรรณทั่วไป ไม้ป่าพรุ พรรณไม้ภูเขาหินปูน
จเร สดากร (Jarey Sadakorn) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
Eryl Glynne Smith (E. Smith) ตัวอย่างพรรณไม้กลุ่มเฟริ์น และพืชดอก ส่วนใหญ่เก็บจากนครศรีธรรมราช
ames F. Maxwell (J.F. Maxwell) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
ประดิษฐ์ ชิตพงศ์ (Pradit) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
ประหยัด สังขจันทร์ (Prayad Sangkhlachand) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
ยิ่งยง ไพศุขสานติวัฒนา (Yingyong Paisooksantivathana) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
ประนัย เพ็ญจิตร (Pranai Penchitra) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
ปริญญา ชิโนรส ( Parinya) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
พงษ์ศักดิ์ พลตรี ( Phongsak Pholtree) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
วินัย สมประสงค์ (Winai Somprasonge) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
ปราโมทย์ ไตรบุญ (Pramote Triboun) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
ประดิษฐ์ รัตนานุพงศ์ (Pradit Rattananuponse) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป ใช้หมายเลขของ . P. Triboun
พิชิต โยธาแก้ว (Pichit Yothakaew) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป ใช้หมายเลขของ . P. Triboun
กาญจนา พฤษพันธ์ (Kanchana Pruspan) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป
วัชรี ประชาศรัยสรเดช (Vacharee) ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป ผักพื้นบ้าน สมุนไพร
วิลาสินี จิตรบรรจง ตัวอย่างพรรณไม้ทั่วไป สมุนไพร

ทำเนียบผู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้แลกเปลี่ยนและสมทบ

เฉลิมพล สุวรรณภักดี (Chalermpol Suwanphakdee)

ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพืชวงศ์พริกไทย (Piperaceae)
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ (Chortip Kantachot) ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพืชวงศ์ชมพู่ (Myrtaceae)

ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ( T. Thitimetharoch)

ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพืชวงศ์ผักปราบ (Commelinaceae)

ปิยะ เฉลิมกลิ่น (Piya Chalermklin)

ตัวอย่างพรรณไม้แห้งและตัวอย่างดองของพืชในวงศ์จำปี (Magnoliaceae) และวงศ์น้อยหน่า (Annonaceae)

อรุณรัตน์ ฉวีราช (Arunrat Chaveerach)

ตัวอย่างพรรณไม้วงศ์พริกไทย (Piperaceae)

เอื้อมพร วีสมหมาย (Uamporn Veesommai)

ตัวอย่างไม้ยืนต้น ผล และเมล็ด


subtail