แบบสำรวจ

ความนิยมในเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday54
mod_vvisit_counterThis week94
mod_vvisit_counterLast week318
mod_vvisit_counterThis month791
mod_vvisit_counterLast month964
mod_vvisit_counterAll days98461

We have: 2 guests online
Your IP: 3.227.235.71
 , 
Today: ส.ค. 20, 2019

กฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัน เดือน ปี เรื่อง กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 รายละเอียด
15 พ.ย. 2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 รายละเอียด
11 พ.ค. 2546 กำหนดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ รายละเอียด
27 พ.ค. 2546 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียนการพิจารณาคำขอจดทะเบียน การโฆษณาคำ
ขอจดทะเบียน และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
รายละเอียด
3 ก.ค. 2546 กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการคุ้มครองและการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รายละเอียด
29 มี.ค. 2549 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชนและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืช พื้นเมืองเฉพาะถิ่น รายละเอียด
23 ม.ค. 2550 การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิ โดยทางมรดกในพันธุ์พืชใหม่ รายละเอียด
23 ม.ค. 2550 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รายละเอียด
23 ม.ค. 2550 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิสในพันธุ์พืชใหม่ การกำหนดค่าตอบแทน
และระยะเวลาการใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่
รายละเอียด
16 ก.ค. 2550 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด
30 ธ.ค. 2553 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ รายละเอียด
14 มี.ค. 2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) รายละเอียด

subtail