แบบสำรวจ

ความนิยมในเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday30
mod_vvisit_counterThis week60
mod_vvisit_counterLast week328
mod_vvisit_counterThis month728
mod_vvisit_counterLast month964
mod_vvisit_counterAll days98398

We have: 1 guests online
Your IP: 34.204.179.0
 , 
Today: ส.ค. 19, 2019

บทบาทหน้าที่ในกรมวิชาการเกษตร

บทบาทหน้าที่ในกรมวิชาการเกษตร

        เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูลพื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องหรือวิทยาการสาขาอื่นๆ โดยศึกษาลักษณะภายนอกของพืชเพื่อให้ทราบชนิด ลักษณะทางชีววิทยา อนุกรมวิธานพืช โดยเฉพาะพืชพื้นเมือง ส่วนที่สำคัญคือการรวบรวมพืชในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์พืช มีตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างดอง ตัวอย่างเมล็ด การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของกรมวิชาการเกษตร และงานระบบฐานข้อมูลพรรณพืชและพรรณไม้แห้ง

 

งานวิจัยของกลุ่มวิจัยเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช

      1. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณพืช

      2. การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง

      3. สำรวจและศึกษาความหลากหลายของเฟริ์นบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

      4. การศึกษาและรวบรวมเฟริ์นและพืชวงศ์ใกล้เคียงในอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

      5. รวบรวมและศึกษาอนุกรมวิธานของว่านชนิดต่างๆ

      6. สำรวจ รวบรวม จำแนกและอนุรักษ์ว่านมหาเมฆ

      7. สำรวจ รวบรวม จำแนกและอนุรักษ์ว่านนางคำ

      8. การสำรวจและรวบรวมกล้วยไม้พื้นเมืองบริเวณหมู่เกาะในเขตภาคใต้

      9. สำรวจและจำแนกชนิดกล้วยไม้ในป่าเต็งรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    10. รวบรวมและศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์กระจับในประเทศไทย

    11. การศึกษาและรวบรวมบัวพื้นเมืองในเขตภาคกลาง

    12. การสำรวจวัชพืชต่างถิ่นในประเทศไทย

    13. การศึกษาและรวบรวมพืชวงศ์กะเพรา

    14. การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชสกุลกลอย

    15. ศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุก

    16. สำรวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงในเขตภาคใต้

    17. การรวบรวมเมล็ดพืชตระกูลถั่วในประเทศไทย

    18. การศึกษาพรรณไม้วงศ์ GESNERIACEAE และ BALSAMINACEAE บริเวณเทือกเขาหินปูน

    19. การศึกษาไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมืองในป่าเต็งรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    20. การสำรวจรวบรวมพรรณไม้พื้นเมืองในภาคตะวันตก

    21. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาบางประการของกูดเกี๊ยะ บริเวณโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

    22. รวบรวมและศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชที่มีคุณสมบัติควบคุมกำจัดศัตรูพืช

    23. รวบรวมและศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสี

    24. สำรวจรวบรวมและศึกษาแหล่งกระจายพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน

    25. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการเจริญเติบโตของกระวาน 3 พันธุ์ในที่สูง

    26. การสำรวจรวบรวมศึกษาศักยภาพของพรรณพืชในพื้นที่ป่าชุมชน

    27. สำรวจรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    28. สำรวจพืชเป็นยาพื้นบ้านทางภาคตะวันตก

    29. สำรวจรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านทางภาคตะวันออก

    30. สำรวจและรวบรวมผักพื้นเมืองทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    31. สำรวจรวบรวมผักพื้นเมืองทางภาคกลางและภาคตะวันออก

    32. สำรวจรวบรวมผักพื้นเมืองทางภาคตะวันตก

    33. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเลกลุ่มมอร์แกนบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

subtail