ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 4 ถนน สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ ทางหลวงหมายเลข 401 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี อาคารท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ภาระกิจงานตามพระราชบัญญัติยาง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กองการยาง ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Views: 17 เมื่อวันที่ 5-7 กรกฏ […]

Read more

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ออกพื้นที่ตรวจแปลงต้นตอยาง และแปลงกิ่งตา

Views: 13 วันที่ 12 มิถุนายน 2 […]

Read more

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ออกพื้นที่ตรวจแปลงต้นตอยาง และแปลงกิ่งตา ในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

Views: 11 วันที่ 11 มิถุนายน 2 […]

Read more

ต้องรู้เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต|ไกลโฟเซต|คลอร์ไพริฟอส

Views: 8 ต้องรู้เกี่ยวกับมาตรก […]

Read more
1 2 3 17