ติดต่อศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 หมู่ที่ 4 ถนน สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ ทางหลวงหมายเลข 401 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี อาคารท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่ตรวจแปลงยางชำถุง ในพื้นที่ ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางส […]

Read more

วันที่่ 21 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจแปลงขยายพันธ์ต้นยางเพื่อการค้า

วันที่่ 21 มกราคม ถึง 1 กุมภาพ […]

Read more
1 2 3 14