คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: วิจัยเทคโนโลยีการผลิตเห็ดหูหนูขาว
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
วิจัยเทคโนโลยีการผลิตเห็ดหูหนูขาว
อนุสรณ์ วัฒนกุล, กรกช จันทร และวราพร ไชยมา
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

          จากการทดลองพบว่า วิธีการผลิตเชื้อขยายเห็ดหูหนูขาวที่เหมาะสม คือ การผสมเชื้อเห็ดหูหนูขาวอายุ 10 วัน ด้วยเชื้อรา Hypoxylon sp. ที่มีอายุ 5 วัน บนอาหารวุ้นที่เห็ดหูหนูขาวเจริญอยู่ ซึ่งเรียกการผสมเชื้อสองชนิดเข้าด้วยกันว่า Mix Mother Culture และบ่มเลี้ยงเป็นเวลา 15 วัน จึงตัดชิ้นวุ้นที่มีเห็ดหูหนูขาวและเชื้อรา Hypoxylon sp. เจริญอยู่ด้วยกันไปเลี้ยงบนวัสดุทำเชื้อขยาย คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา + รำ +ปูนขาว + ดีเกลือ อัตราส่วน 100 : 10 : 1 : 0.2 ผสมน้ำให้มีความชื้น 65 เปอร์เซ็นต์ การทดลองผลิตก้อนเชื้อเห็ดและการกระตุ้นการเกิดดอกยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยมีไรศัตรูเห็ดเข้าทำลายเส้นใยในก้อนวัสดุเพาะ และยังไม่สามารถควบคุมการเข้าทำลายของไรศัตรูเห็ดดังกล่าวได้