ลิงค๋ที่สร้างของคุณ:
http://www.doa.go.th/research/syndication.php?limit=15

ด้านล่างนี้ คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณได้ สำหรับหัวข้อทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการแล้วคัดลอกไปเพื่ออ่าน RSS หรือ JSON

ซิงก์
หัวข้อที่จะซิงก์:
กรุณาเลือกหัวข้อจากทางด้านขวา ใช้ปุ่ม CTRL เพื่อเลือกหัวข้อหลาย ๆ หัวข้อ
เวอร์ชัน:
กรุณาเลือกเวอร์ชั่นของฟีดที่คุณต้องการที่จะสร้าง
 RSS 2.00 (เริ่มต้น)
 Atom 1.0
ขีดจำกัด:
ปริมาณเรื่องที่ดาวน์โหลดในครั้งหนึ่งๆ ไม่ควรเกิน 50 เรื่อง
เรื่องต่อครั้ง