การเชื่อมโยงที่สร้างขึ้น :
http://www.doa.go.th/research/syndication.php?limit=15

ด้านล่างนี้ คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณได้ สำหรับหัวข้อทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการแล้วคัดลอกไปเพื่ออ่าน RSS หรือ JSON

การเชื่อมโยง
หัวข้อที่จะเชื่อมโยง:
เลือกหัวข้อจากด้านขวา ใช้ปุ่ม CTRL เพื่อเลือกได้หลาย ๆ หัวข้อ
เวอร์ชัน:
เลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการสร้าง
 RSS 2.00 (ค่าปริยาย)
 Atom 1.0
ขีดจำกัด:
ปริมาณที่โหลดต่อครั้งไม่ควรเกิน 50 เรื่อง
เรื่องต่อครั้ง