ผู้ที่กำลังใช้งาน
ชื่อใช้งาน เวลา สถานที่
ผู้เยี่ยมชม 04:47 PM กำลังดู ผู้ที่กำลังใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม 04:47 PM กำลังดูหัวข้อผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2558
Google 04:47 PM กำลังอ่านเรื่อง เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัด
ผู้เยี่ยมชม 04:46 PM กำลังดูหัวข้อผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560
ผู้เยี่ยมชม 04:46 PM กำลังอ่านเรื่อง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรสำหรับแปรรูปพืชผักและสมุนไพร
ผู้เยี่ยมชม 04:46 PM กำลังอ่านเรื่อง ความหลากชนิดของแมลงปออันดับโอโดนาทา (Odonata) ในภาคเหนือของประเทศไทย
ผู้เยี่ยมชม 04:46 PM กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง ศึกษาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดไรศัตรูผึ้ง
ผู้เยี่ยมชม 04:46 PM กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก และสาหร่ายพุงชะโด
ผู้เยี่ยมชม 04:45 PM กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก (diamondback moth, Plutella xylostella (L.))
ผู้เยี่ยมชม 04:45 PM กำลังดูหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาต
ผู้เยี่ยมชม 04:45 PM กำลังอ่านเรื่อง เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผักสมุนไพรสำหรับการส่งออก
ผู้เยี่ยมชม 04:45 PM กำลังอ่านเรื่อง การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวฝรั่งพันธุ์การค้า
ผู้เยี่ยมชม 04:45 PM กำลังอ่านเรื่อง ผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivo
ผู้เยี่ยมชม 04:44 PM กำลังอ่านเรื่อง วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของ profenofos ในมังคุดเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดสารพิษตกค้าง
ผู้เยี่ยมชม 04:43 PM กำลังอ่านเรื่อง การศึกษาและพัฒนาการตรวจจับศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ
ผู้เยี่ยมชม 04:43 PM กำลังอ่านเรื่อง การคัดเลือกและพัฒนาวิธีการเลี้ยงเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช
ผู้เยี่ยมชม 04:43 PM กำลังอ่านเรื่อง สำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้และการผลิต
ผู้เยี่ยมชม 04:43 PM กำลังดูหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาต
ผู้เยี่ยมชม 04:42 PM กำลังดูหัวข้อผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
ผู้เยี่ยมชม 04:42 PM กำลังอ่านเรื่อง ศึกษา พัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
ผู้ที่ใช้งานวันนี้ | รีเฟรซหน้านี้