ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถ
#1
ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ว
เอ็จ สโรบล, สุรพล เช้าฉ้อง. สดใส ช่างสลัก, ศุภากาญจน์ ล้วนมณี, รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์, จุฑามาศ ร่มแก้ว, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, สุพจน์ กาเซ็ฒ และดาวรุ่ง คงเทียน


ไฟล์แนบ
.pdf   71_2561.pdf (ขนาด: 9.07 MB / ดาวน์โหลด: 145)
ตอบกลับ