การจัดการธาตุอาหารในการผลิตกระเทียม
#1
การจัดการธาตุอาหารในการผลิตกระเทียม
มณเทียน  แสนดะหมื่น, สุริยนต์ ดีดเหล็ก และบุญชู สายธนู 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

          จากการวิจัยการจัดการธาตุอาหารต่อผลการเจริญเติบโตต้นกระเทียมพบว่า การให้ปุ๋ยทุกกรรมวิธี ให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวกระเทียมมีขนาดใหญ่กว่าชุดควบคุม การเจริญเติบโตด้านความสูงและจำนวนใบไม่แตกต่างกัน ด้านผลผลิตพบว่า ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่  ให้น้ำหนักผลผลิตสดสูงสุด โดยกรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และกรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ ให้น้ำหนักผลผลิตแห้งสูงสุด และ กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ตัน/ไร่ ให้ปริมาณสารสารอัลลิซินในผลผลิตกระเทียมสูงสุด 


ไฟล์แนบ
.pdf   220_2557.pdf (ขนาด: 186.47 KB / ดาวน์โหลด: 1,324)
ตอบกลับ