ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนำเข้าจากอินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา แล
#1
ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนำเข้าจากอินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์
ปรียพรรณ พงศาพิชณ์, วันเพ็ญ ศรีชาติ, วานิช ค าพานิช, ชลธิชา รักใคร่, จันทร์พิศ เดชหามาตย์, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล และพรพิมล อธิปัญญาคม
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ในปี 2559 - 2560 การตรวจเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่นำเข้าจากอินเดีย จำนวน 67 ครั้ง น้ำหนัก 3785.6 กิโลกรัม ผลการตรวจพบเชื้อรา Fusarium oxysporum 1 ครั้ง และ Phoma sp. 1 ครั้ง การตรวจแบคทีเรียด้วยวิธี Dilution technique ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่เป็นศัตรูพืชกักกัน ผลการตรวจเชื้อไวรัส CMV PepMV TMV ToMV TRSV TSV TBSV ที่ติดมากับเมล็ดด้วยวิธี ELISA โดยตรวจจากเมล็ดโดยตรง พบไวรัส TMV 2 ครั้ง และ ToMV 2 ครั้ง ในเมล็ดที่นำเข้าจากอินเดีย ผลการปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom test) ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นมะเขือเทศ การติดตามตรวจสอบในโรงเรือนเพาะกล้าของบริษัทที่จังหวัดขอนแก่น และสกลนคร ไม่พบศัตรูพืชกักกัน การตรวจเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่นำเข้าจากจีน จำนวน 10 ครั้ง น้ำหนัก 54.0 กิโลกรัม ผลการตรวจทั้งเชื้อราแบคทีเรีย และไวรัส ทั้งในห้องปฏิบัติการ การปลูกสังเกตอาการในโรงเรือน ไม่พบศัตรูพืชกักกัน


ไฟล์แนบ
.pdf   100_2560.pdf (ขนาด: 199.09 KB / ดาวน์โหลด: 157)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนำเข้าจากอินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา แล - โดย doa - 12-13-2018, 02:44 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม