การศึกษาวิธีการกำจัดยางเหนียวและลดกรดไขมันอิสระ
#1
การศึกษาวิธีการกำจัดยางเหนียวและลดกรดไขมันอิสระ
วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน, วัชรี ศรีรักษา, เกริกชัย ธนรักษ์ และวราวุธ ชูธรรมธัช
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี

          ปัจจัยที่สำคัญในการผลิตไบโอดีเซล คือ คุณภาพน้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันปาล์มดิบที่มีค่ากรดไขมันอิสระ 4 - 6% FFA as palmitic acid และหากต้องการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่น จะต้องปรับสภาพน้ำมันให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะค่ากรดไขมันอิสระควรมีค่าต่ำกว่า 1.5

          ดังนั้น จึงได้ศึกษาการลดกรดไขมันอิสระน้ำมันปาล์มดิบ ที่มีค่ากรดไขมันอิสระ 6.2% โดยใช้สารละลายโซดาไฟความเข้มข้น 20 25 30 35 40 และ 45 Baume และปริมาณ 4 6 8 และ 10%v/w พบว่าสารละลายโซดาไฟความเข้มข้น 45 Baume และปริมาณ 10%v/w สามารถลดกรดไขมันอิสระได้มากถึง 2.3% (6.2% เหลือ 3.9%) และปริมาณน้ำมัน 81.29% และถ้าใช้ปริมาณ 4%v/w พบว่าปริมาณน้ำมันเหลือมาก 93.39% แต่ค่ากรดไขมันอิสระลดลงน้อยเพียง 0.6% (6.2% เหลือ 5.6%) เวลาที่เหมาะ สมในการลดกรด 20 - 30 นาที และความเร็ว 250 - 300 รอบ/นาที สำหรับการลดกรดไขมันอิสระน้ำมันปาล์มดิบค่ากรดไขมันอิสระ 3.1% พบว่าสารละลายโซดาไฟความเข้มข้น 45 Baume อัตรา 10%v/w สามารถลดกรดไขมันอิสระได้มากสุด 1.86% (3.1% เหลือ 1.24%) และปริมาณน้ำมัน 82%


ไฟล์แนบ
.pdf   95_2549.pdf (ขนาด: 221.41 KB / ดาวน์โหลด: 77)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การศึกษาวิธีการกำจัดยางเหนียวและลดกรดไขมันอิสระ - โดย doa - 10-06-2017, 01:53 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม