อนุกรมวิธานมวนตัวห้ำสกุล Orius (Hemiptera: Anthocoridae) ในประเทศไทย
#1
อนุกรมวิธานมวนตัวห้ำสกุล Orius (Hemiptera: Anthocoridae) ในประเทศไทย
จอมสุรางค์ ดวงธิสาร, จารุวัตถ์ แต้กุล, ยุวรินทร์ บุญทบ, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ, เกศสุดา สนศิริ และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการศึกษาอนุกรมวิธานมวนตัวห้ำสกุล Orius ในประเทศไทยระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2561 โดยการสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างมวนตัวห้ำสกุลนี้จากแปลงปลูกพืชผักและไม้ดอกทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงมีนาคม 2561 ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครนายก อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี และกรุงเทพฯ วิเคราะห์ชนิดโดยใช้แนวทางการวินิจฉัยของ Carayon (1972) Pericart (1972) และ Yasunaga (1997a, 1997b) สามารถจำแนกชนิดได้ 4 ชนิด จากจำนวน 423 ตัวอย่าง ได้แก่ Orius dravidiensis Muraleedharan Orius tantillus (Motschulsky) Orius maxidentex Ghauri และ Orius minutus (Linnaeus) ตัวอย่างที่ได้นำไปเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์แมลงเพื่อใช้อ้างอิงทางวิชาการต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   163_2560.pdf (ขนาด: 515.05 KB / ดาวน์โหลด: 226)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
อนุกรมวิธานมวนตัวห้ำสกุล Orius (Hemiptera: Anthocoridae) ในประเทศไทย - โดย doa - 01-28-2019, 11:25 AM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม