การทดสอบอัตราที่เหมาะสมของสารปฏิชีวนะบางชนิดในการควบคุมโรคกรีนนิ่งในต้นกล้าและกิ่งตอน
#1
การทดสอบอัตราที่เหมาะสมของสารปฏิชีวนะบางชนิดในการควบคุมโรคกรีนนิ่งในต้นกล้าและกิ่งตอนส้ม
แสนชัย คำหล้า และกาญจนา วาระวิชะนี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          ได้ต้นกล้าส้มจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ส้มจำนวน 35 ต้น เส้นผ่าศูนย์กลางต้นละละประมาณ 0.8 - 1 มม. หรือ อายุประมาณ 10 เดือน เมื่อนำไปตรวจด้วยเทคนิค PCR ด้วยไพร์เมอร์ OI1 และ OI2c แล้ว ไม่พบเชื้อโรคกรีนนิ่งทั้ง 35 ต้น จึงนำมาติดตาเชื้อโรคกรีนนิ่งหลังจาก 3 เดือน ตรวจด้วยเทคนิค PCR ปรากฏแถบดีเอ็นเอที่ขนาดประมาณ 1160 เบส ทั้ง 35 ตัวอย่าง เพื่อใช้ส าหรับทดสอบอัตราที่เหมาะของสารปฏิชีวนะสำหรับใช้ในการกำจัดหรือลดปริมาณเชื้อโรคกรีนนิ่งในต้นกล้าหรือกิ่งพันธุ์ส้มในปี 2561


ไฟล์แนบ
.pdf   241_2560.pdf (ขนาด: 433.88 KB / ดาวน์โหลด: 76)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การทดสอบอัตราที่เหมาะสมของสารปฏิชีวนะบางชนิดในการควบคุมโรคกรีนนิ่งในต้นกล้าและกิ่งตอน - โดย doa - 04-22-2019, 02:37 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม