ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถ
#1
ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ว
เอ็จ สโรบล, สุรพล เช้าฉ้อง. สดใส ช่างสลัก, ศุภากาญจน์ ล้วนมณี, รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์, จุฑามาศ ร่มแก้ว, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, สุพจน์ กาเซ็ฒ และดาวรุ่ง คงเทียน


ไฟล์แนบ
.pdf   71_2561.pdf (ขนาด: 9.07 MB / ดาวน์โหลด: 137)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถ - โดย doa - 06-05-2019, 10:21 AM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม